publisert 04.05.2018

Kvernlien Gård

Oppland, Gjøvik

Prisantydning salg: kr 3.500.000

Driftsform(er): Økologisk grasproduksjon/turisme.
Totalareal: 25

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

BOLIG
Huset er opprinnelig bygd i 1872 med et tilbygg fra 1959 og fra 1970-tallet. Det har støpt/murt grunnmur og yttervegger i bindingsverkskonstruksjoner og laft utvendig kledd med malt panel. Første etasje inneholder gang, åpen stue/kjøkken med utgang til platting med markise over, bad, soverom og bod. I andre etasje er det er disponibelt rom. Huset har ny (2014) vannpumpe i kjeller, nytt røropplegg og ny innmat i sikringsskap (automatsikringer). Det er satt på nye takrenner (2014) og utført drenering. Nåværende eier har i 2017 også tatt ut etasjeskillet i den opprinnelige laftedelen fra 1872 og hentet frem de flotte, gamle tømmerveggene. Dette rommet har nå luftig takhøyde - ca. 4,40 m. - og godt med lys. Taket er også blitt renovert, etablert lufting, etterisolert med miljøvennlig innsprøytet trefiber fra Hunton. Det er montert flere nye vinduer, satt inn ny eksklusiv heltre inngangsdør, og ny verandadør, samt at huset er nymalt utvendig. Enkelte av vinduene på stua mangler lufting, så dette må påregnes ordnet. Stue/kjøkken-delen er ikke ferdig, så her kan kjøper selv påvirke hvordan sluttresultatet skal bli. Boligen varmes opp med ny varmepumpe luft/luft, og en moderne, rentbrennende peisovn. Utedelen av varmepumpa er støysvak, da den er plasset nedenfor boligen med rørtilførsel i bakken. Det er også lagt ledning i bakken mellom boligen og et rom i låven til strømagregat, som kan brukes ved evt. strømbrudd/linjebrudd. Det er også klart opplegg for TV og Wifi-tilknytning.

TO STK. GJESTEHYTTER
Begge hyttene er oppført i laft i 2015/2016 oppsatt på steiner og innsatt brukte Rørosvinduer. Byggene er på ca. 26 kvm bruttoareal og inneholdet ett rom med kjøkkenkrok (fastmontert kjøkkenbenk, kjøleskap og kjøkkenfasiliteter) og har overbygget inngangsparti. Begge har innlagt strøm. Den ene hytta har Tv-antenne og Wifi-modem. Det er også innlagt kaldtvann for sommerbruk i begge hyttene. (Vannledningene ligger ikke på frostfri dybde.) Den ene hytta har hatt noe maur, men det er opplyst at dette ikke er stokkmaur. Hyttene er påført treolje i 2016. Byggene fungerer kjempefint som innkvartering for gjester, der de får sitt eget private areal å trekke seg tilbake til.

Driftsbygning

LÅVE
Låven er oppsatt i 1951 på støpt/murt grunnmur med plasstøpt betongdekke mellom møkkjeller og fjøs. Den har bindingsverkskonstruksjon kledd med trepanel sist malt i 2015. I fjøsdelen er de innvendige veggene pussede blokker. Første etasje
inneholder garasje, diverse lagerrom, samt tidligere fjøs og stall. Andre etasje består av stort disponibelt rom og tredje etasje er kjørebru der den utvendige låvebrua er tatt ned. Møkkjelleren er drenert og benyttes til kaldtlager. Bygningen har et bruttoareal på ca. 311 kvm og fremstår som velholdt og praktisk.

GARASJE
Garasjen er bygd i 1964, uisolert og uten grunnmur. Den har et bruttoareal på 19 kvm og er tatt godt vare på/vedlikeholdt - herunder ble den malt utvendig i 2015.

SMIE
Smia er oppsatt i laft på fundamenter av stablet stein. Utvendig er den delvis kledd med umalt trepanel. Taket er tekket med metallplater, takrenner og nedløp. Den har et tilbygg overbygget i bindingsverk på den ene siden. Smia inneholder bl.a. grue og
esse, og har et koselig avdelt rom med baketakke. Bygningen er velholdt alderen tatt i betraktning. For smia foreligger det ferdig bygningsvernsplan som grunnlag for søknad om økonomisk støtte fra kulturminnefondet.

VEDSKJUL
Vedskjulet er en enkel bygning oppsatt i bindingsverkskonstruksjoner fundamentert på steiner og utvendig kledd med umalt trepanel. Her er det behov for enkelte reparasjons- og vedlikeholdsarbeider.

MØLLE OG SAGHUS
Dette er en spennende og unik bygning fra 1872 som i 2016/2017 har
gjennomgått omfattende bygningsvern. Eier har mottatt en utdypende rapport over arbeidene fra utførende entreprenør. Bygningen er restaurert med tanke på
eventuell ny mølledrift og skal være godt ivaretatt for lang tid fremover. Mølla, tømmersaga, smia og frørenseriet - kombinert med vannveier, damanlegg, sluser og vannfall - er av Mjøsmuseet blitt karakterisert som et av de mest komplette industrielle kulturminnene i denne delen av Oppland. Bygningsvernet ble utført med økonomisk støtte fra bl.a. Norsk Kulturminnefond. I underetasjen er det "maskin-rom" med el-turbin og diverse reimbaner. I første og andre etasjer er det komplett mølleutstyr med blant annet to store steinkverner, vedfyrt korntørke, samt et lite snekkerverksted med kontor. Det var sammenhengende mølledrift på Kvernlien fra 1872 til 2000. Med sin moderne mølle, revolusjonerte Kvernlien mølledriften i dalen, og med den forsvant de små gårdsmøllene. På det meste kvernet mølla 750 tonn mel i året. Sagbygningen er renovert, men selve tømmersaga må vatres og repareres før bruk. Det elektriske anlegget i bygget er gammelt. Det er montert ny automatisert strømmåler i mølla.

FRØRENSERI
Denne bygningen står oppe ved avkjøringen fra Snertingdalsvegen og oppført i bindingsverk fundamentert på stein og utvendig kledd med malt trepanel. Siste utvendige maling skjedde i 2015. Bygningen inneholder et tidstypisk og
komplett anlegg for rensing og beising av frø.
Kvernlien mølle har egen FB profil. Søk "Kvernlien Mølle" og legg deg til som venn.

Andre opplysninger

Jord, skog og tun
Eiendommen består av totalt 24,9 daa, hvorav 10,8 daa er fulldyrka mark. Dyrka marka ligger i to separate teiger inntil gården - begge ble grøftet, pløyd og nysådd i 2014/2015. Eiendommen er landbruksregistrert med eget produksjonsnummer. Dyrka mark er økologisk drevet grasareal og Debiogodkjent i 2016. Gårdstunet består også av 2 mål vakker blomstereng - slåtteeng.
Tunet på eiendommen er idyllisk beliggende inntil Storelva og består av bolighus, to nye tømmerhytter, låve, garasje, smie, vedskjul, og nyrestaurert mølle og saghus, samt private vannveier med damsluser og fall. Gårdstunet er inngjerdet med bl.a. 244 meter restaurert skigard og påsatt strømbånd. Hunder og andre husdyr kan derfor boltre seg fritt på et stort areal rett utenfor stuedøra. Frørenseriet tilhørende gården, ligger på egen teig inntil hovedveien ved avkjøringen til gården.

--- VISNING 27. MAI KL 13 TIL 16 ---

Drift og rettigheter

Kvernlien gård er en kulturhistorisk perle, med svært gode muligheter for næringsinntekt innen landbruk, kulturminner og turisme. Her kan man lage sin egen arbeidsplass. For den friluftsinteresserte er dette et natureldorado sommer, som vinter. Ideell plass også for hundekjøring, med sin usjenerte vakre beliggenhet og ubrøyta skogsbilveier, rett utenfor døra. Gården er grunneier i flott ørretelv, som renner inntil gårdstunet, og har idylliske private vannveier med damsluser og vannfall. Dyrka mark er Debio-godkjent økologisk grasproduksjon. Alt av uteareal, inkludert gårdsveien, er grøftet og flomsikret. Fra 2015 til 2017 har deler av gårdens bygningsmasse gjennomgått omfattende renovering. Noe arbeider gjenstår. Her er bolighus, to nye tømmerhytter, låve og garasje, samt mølle, tømmersagbruk, vedskjul, smie og frørenseri. Gården har komplette industrielle kulturminner og Statens kulturminnefond har derfor vært en betydelig økonomisk støttespiller i det omfattende bygningsvernet, som nylig er utført på møllebygningen. Mølla var i sammenhengende drift fra 1872 til år 2000. Bygningen er ikke fredet. Videre plan for mølla kan gjerne være småskala kommersiell mølledrift, eller benyttet som museum. Her er mulighetene mange. Med fiskerettigheter og gjestehytter ligger det også godt til rette for innlandsfisketurisme, som forøvrig er et av satsningsområdene til staten. Gården har beiterettigheter og er en tilskuddsberettiget landbrukseiendom på 25 dk. med eget produksjonsnummer.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Gjøvik kommune i Oppland, ca 7 km nord/vest for sentrum i Snertingdal. God bussforbindelse og bussholdeplass i nærheten av eiendommen. Kjøretid med bil til Oslo er 2 timer, Lillehammer 40 min. Gjøvik 25 min. Dokka 20 min. 7 minutter med bil til Snertingdal sentrum hvor det er skole, barnehage, butikker, fastlege, treningssenter, bilverksted, eldresenter, fysikalsk institutt, m.m.
Eiendommen har adkomst via privat gårdsveg med avkjørsel fra
Snertingdalsvegen (fv 249). Ved avkjørselen ligger det et gammelt, rødmalt frørenseri som tilhører gården.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 3.500.000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Økologisk grasproduksjon/turisme.

Dekar totalt: 25
Gårdsnummer / bruksnummer: 249/ 6

Gårdens eier

Margrethe Berg
Snertingdalsvegen 2430
2838 Snertingdal
Telefon privat 92827333
Nettside http://Facebook/Kvernlien Mølle
E-post margrethe@margrethe.no

Meglerinformasjon