publisert 13.05.2018

Skarset

Møre og Romsdal, Fræna

Prisantydning salg: kr 4600000

Driftsform(er): Kjøtt, melk, hest
Totalareal: 571

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus bygd i 1913. Loft ble hevet til to fulle etasjer og påbygget 4,5 m mot vest i 1959. Brutto grunnflate 86 kvm, i tillegg 2 inngangsparti, hver på ca. 5 kvm. Inneholder stue, romslig kjøkken, 5 soverom (3 av dem av romslig størrelse. Et av dem kan brukes som ekstra stue), bad av eldre standard, uinnredet romslig rom på loftet. (Er i dag i bruk som bod. Kan innredes som ekstra soverom eller stue). Kjeller inneholder vaskekjeller, potetkjeller og 4 lagerrom. To loftsganger, den ene med utgang til altan. Grunnmur er oppført som sparemur. Vegger utvendig dobbelfals kledning. Mot vest: eternitt. Etterisolert 5 cm innvendig vegger. 10 cm etterisolert mot vest. Vinduer i isolerglass. El del vinduer av nyere dato. Taktekking: Sperretak med tro og skifer. 1 pipe. Nyere altan av impregnerte materialer med utvendig trapp. Sikringsskap med krussikringer.

Driftsbygning

Driftsbygning bygd i 1930/1981/1985/1998, med plass til nær 100 storfe. Totalt areal på 560 kvm. 28 båsplasser. 8 binger med spaltegolv. I tillegg plass for småkalver i eldre fjøs. Eldre bygg var oppført i 1930. Areal på 144 kvm. Melkerom bygd i 1969. Denne eldre delen har blitt ombygd og modernisert. Inneholder båsplasser med opplegg for melking, og binger for småkalver.

Fjøs ble utvidet i 1985 og 1998. Disse byggetrinnene er hver på 112 kvm. Inneholder båsplasser med opplegg for melking, og binger for større storfe. Kan også brukes til f. eks. hest.

Silobygg oppført i 1981. Inneholder 4 tårnsiloer, hvorav en er impregnert og tre er i betong. Siloene er ikke i bruk. To av dem er delvis skjært ned og fylt med stein. Brukes til rundballelager. En silo er i bruk som oppheng for en Helly Hansen kraftforsilo. I tillegg er det en ekstra kraftforsilo. Mellom siloene er det forsentral, med talje og legging av rundballer i Orkel Apetittforingsvogn i enden av fjøs i etasjen under. Apetittforingsvogn har også automatisk foring av kraftfor.

Melkerommet er i pusset trønderblokk. Innredet med komplett SAC rørmelkeanlegg med 4 organer, med automatiske avtakere og skinnebane til fjøs. Reime vasker og varmtvannsbereder. I fjøsgang er det sentral for brannvarslingsanlegg i alle bygninger.
Redskapshus med verksted bygd i 1995. Brutto grunnflate 210 kvm. Ca. 4,2 meter høyde fra golv til raft. Skyveporter i garasjedel, isolerte foldeporter i verksted. I verksteddelen (65 kvm) er det brannherdige plater på vegger utenom lecavegger.

Andre opplysninger

Gårdsbruket har ikke melkekvote. Det har blitt drevet med melk og kjøttproduksjon i fjøset helt frem til april 2018, med hovedsakelig leid melkekvote. Alt utstyr for melkeproduksjon er intakt. Fjøs er også godt egnet til ammekyr/kjøttproduksjon, og til hest.

Selges odelsfritt. Sønner skriver fra seg odel.

Dyrka jord er flat og lettdrevet, med godt med sandinnhold. I god hevd.
Noe skog er nær hogstmoden. Gran planta rundt 1960.
Det er en 6000-liters dieseltank på eiendommen.
Verditakst med anbefalt salgsverdi på kr. 4600000,-

TA KONTAKT FOR TAKSTRAPPORT

Beliggenhet

Gården ligger på Skarset i Fræna kommune, Møre og Romsdal. Det er et aktivt miljø for gårdsdrift i bygda, med mange bruk i drift.
Avstand til barne- og ungdomsskole: 6 km.
Avstand til butikk: Ca. 9 km.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 4600000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Kjøtt, melk, hest

Dekar fulldyrka areal: 208
Dekar beite: 5,5
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 191
Dekar utmark: 167
Dekar totalt: 571
Gårdsnummer / bruksnummer: 96/5, 96/56 og 91/96

Gårdens eier

Nils Erling Skarseth
Drammensveien 560
6433 Hustad
Telefon privat 46764645
E-post skarseth@outlook.com

Meglerinformasjon

Privat selger