publisert 29.05.2018

Skuldalen

Telemark, Seljord

Prisantydning salg: kr Det blir me einige om. Er særleg interessert i unge kjøparar.

Driftsform(er): Hytteturisme, ammeku, hest, jakt og fiske
Totalareal: 6000

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

2 våningshus

Driftsbygning

Fjøs med 20 båsar
Stall med plass til 4 hestar
10 hyttar til utleige
5 støler tilknytta garden

Andre opplysninger

På eigendommen er det eit tjern med gode moglegheitar for fiske av aure.

Det er også gode moglegheitar for jakt på rein, rype, hare og storfugl.

Tilknytta eigendommen er det også ei fjellstue med plass til 20 personar, som også kan leigast ut.

Drift og rettigheter

Eg har drive med ammeku og hest, i tillegg til hytteutleige og gardsturisme. eg har 10 hyttar til utleige.

Beliggenhet

Garden ligg 850 meter over havet. Her er det berre bjørk og snaufjell.

Det er om lag 15 km til næraste butikk
Om lag 5-6 km næraste nabo.

Fakta om gården

Prisantydning salg: Det blir me einige om. Er særleg interessert i unge kjøparar.

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Hytteturisme, ammeku, hest, jakt og fiske

Dekar fulldyrka areal: 70
Dekar beite: 2000
Dekar overflatedyrka: 20
Dekar skog: 2000
Dekar utmark: 2000
Dekar totalt: 6000
Gårdsnummer / bruksnummer: 140/3

Gårdens eier

Olav Skuldalen
Sudbøvegen 766
3844 Åmotsdal
Telefon privat 350 52 414
E-post Brukar ikkje e-post. Ta kontakt på telefon.

Meglerinformasjon