publisert 05.06.2018

Slåttnes Gård

Troms, Tromsø

Prisantydning salg: kr NOK 10 500 000,-

Driftsform(er): Melke- og kjøttproduksjon. Melkekvote 384 499 liter
Totalareal: 1056

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Oppført i 1984, BTA 224. 5 soverom og 3 bad, stue, kjøkken.

Driftsbygning

Oppført i 2012, BTA 1246. Moderne driftsbygning for melke- og kjøttproduksjon. Kapasitet til 40-50 melkekyr og 70-80 ungdyr. SAC Melkerobot, 2 forstasjoner for kraftfor, Mullerup forvogn med blander for rundballer. Per i dag er det ca. 40 melkekyr og ca. 83 ungdyr på gården.

Andre opplysninger

Gården selges "as is" i full drift med alt tilhørende driftsløsøre, dyr og motorvogner. Salget skjer fra et konkursbo i samsvar med konkursloven § 117 b.

Andre bygninger er: Gammel driftsbygning, lager, garasje, sommerfjøs, 2 naust, gammelt våningshus, kårbolig, hytte, grillstue, utmarksbu

Følgende tilleggsopplysninger foreligger:
Prospekt
Lanbrukstakst
Rapport om dyrestatus
Grunnbok og matrikkelopplysninger
Budskjema

Det legges opp til gjennomføring av et snarlig salg etter visning og budrunde. Interessenter må ta snarlig kontakt. Kun seriøse henvendelser blir vurdert.

Drift og rettigheter

Gården leier ca. 7-800 daa fulldyrket mark. De fleste avtaler er muntlige og det foreligger usikkerhet om innhold og videreføring av disse. Kjøper overtar risikoen for alle forhold knyttet til disse avtalene.

Beliggenhet

Meget fin beliggenhet ved sjøen på Slåttnes, Kvaløya, ca. 28 km fra Tromsø sentrum. Gården ligger i Tromsø kommune sitt største sammenhengende jordbruksområde med gode vekstforhold.

Fakta om gården

Prisantydning salg: NOK 10 500 000,-

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei
Driftsform(er): Melke- og kjøttproduksjon. Melkekvote 384 499 liter

Dekar fulldyrka areal: 156
Dekar beite: 3
Dekar overflatedyrka: 1,4
Dekar skog: 135
Dekar utmark: 718
Dekar totalt: 1056
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr. 64, bnr. 6, 13, 26, Gnr. 65, bnr. 16

Gårdens eier

Asgeir Slåttnes, hans konkursbo
Straumsvegen 1270
9105 KVALØYA
Telefon privat 957 67734
E-post jhh@ostgard.no

Meglerinformasjon

Advokat Jan Halstein Haugnes
Advokatfirmaet Østgård DA

Mobil 957 67734
E-post jhh@ostgard.no