publisert 05.06.2018

Langateig 6

Sogn og Fjordane, Balestrand

Prisantydning salg: kr 3150000

Driftsform(er): Jordbruk med husdyr og bærproduksjon
Totalareal: 4116

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Svært romsleg husvær på 2 plan med følgjande innhald:
1.etasje: Vindfang/entré, 2 stover, kjøken, kontor og boder.
2.etasje: Trapp/gang, 7 soverom, stove/kjøken, 2 baderom og wc.
Kjellaretasjen har grunnmur med solid gråsteinsmur og under inngangsparti er det ringmur i betong. Trebygning over grunmur er lafta med tømmer, utvendig trekledning og innvendig trefiberlater/trepanel. Taket har sperrekonstruksjon mot kaldloft og er tekka med metallplater.
Innvendige overflater har belegg og laminat på golv. Veggar er av trepanel, måla strie, tømmer, laminat, tapet eller måla plater. I himling er det trepanel og måla plater.

Driftsbygning

Driftsbygningen vart oppført med normal god standard frå 1984. Bygningen er ikkje utvida eller ombygd og er i normal god stand og høver godt til eigedomen. Husdyrrom for storfe har areal på ca 250 kvm og for sau på om lag 50 kvm. Det tekniske anelegget er tilpassa bygningen på den tid den vart oppført.
Ein del av reiskapane som er i driftsbygningen og andre bygg tilhøyrande bruket føljer med i salet. Seljar leverar eigedomen i rydda stand.
Driftsbygningen er oppført med sokkeletasje og 1.etasje og dekke mot 2.etasje i betong. Trebygning over 1.etasje er oppført med laminerte buar. Bindingsverk og utvendig trekledning. Tak med laminerte buar, åstak/lekter og tekking med metallplater. Inngangsparti og sauefjøs har tak med sperrekonstruksjon og tekking med metallplater.

Andre opplysninger

Eigedomen er underlagt bu- og driveplikt i henhald til konsesjonslovens og jordlovas slutningar. Det er og knytt odel til eigedomen. Eigedomen har del i felles jaktvald. Denne eigedomen har i det jaktvaldet 13 hjorteløyver. Det føreligg ikkje opplysningar om eigedomen sin eigardel i valdet.

Drift og rettigheter

Hovuddrifta dei seinare år har vore jordebær, oppaling av storfe og sauedrift.
På det meste har det vore dyrka 15 mål med jordebær. Dette vart avslutta i 2015.
Det har og vore oppavl av mellom 15 - 20 oksar kvart år. Dette og vart avvikla i 2015.
Det har og heile tida vore sauedrift på garden

Beliggenhet

Garden ligg i Vetlefjorddalen mot sørvest med gardstunet omlag 50 m.o.h og har flott utsikt over parti Vetlefjorddalen og naturomgivnaden elles. Det er 25 km til kommunesenteret i Balestrand og reisetid til regionsenteret Sogndal med ein utvida jobbmarknad er ca 1,5 t.

Området har tradisjon for variert jordbruk med husdyr og bærproduksjon. Alternativ drift er kombinasjon av jordbruk og arbeid utanfor garden.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 3150000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja
Driftsform(er): Jordbruk med husdyr og bærproduksjon

Dekar fulldyrka areal: 96
Dekar beite: 108
Dekar overflatedyrka: 3
Dekar skog: 3500
Dekar utmark: 3300
Dekar totalt: 4116
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr 29 bnr 1

Gårdens eier

Jarle Midttun
Langateig 6
6899 BALESTRAND
Telefon privat 95205847
Nettside http://https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=85121888
E-post jarlmidt@online.no

Meglerinformasjon

Jan Rune Årøy
Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS

Mobil 95044240
E-post jan.rune@eigedomsmekling.no