publisert 10.06.2018

Jensgarden

Møre og Romsdal, Ørskog

Prisantydning salg: kr 10000000
Prisantydning leie: kr 25000

Driftsform(er): Melkeproduksjon/Kjøtt
Totalareal: 8000

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Gårds/Våningshuset ble oppført i 1895 og har blitt nyrestaurert i
flere omganger.

Driftsbygning

Hoveddriftsbygget ble oppført tidlig 1980-tallet. Like ved ligger en gammel driftsbygning anno 1913 som også kan benyttes til dyrehold og lagerplass. I tilknytning til disse er der en stor garasjebygning med verksted, utstyr og lagerplass. Gården er tilrettelagt for storfedrift med melk- og kjøttproduksjon men det ligger også godt til rette for åkerdrift og veksthus (frukt og bær), da gården er solvendt og våren kommer tidlig.

Andre opplysninger

Gårdsbruk med melkekyr (13-16stk), kalver og ungdyr (Ca 45 totalt) leies ut til familie som er interessert i dyr og gårdsdrift.
Gården inkluderer ca 180 dekar, pluss 50 dekar leigd jord.
Melkekvote 100000 liter.
Gården har cirka 800 dekar skogsareal + cirka 7000 dekar fellesareal.

Årsak til utleie er overgang til pensjonalder. Utleier vil disponere hovedhusets 2 og 3. etg og vil kunne bistå med driftsopplæring i en overgangsfase etter avtale med leietaker.

Leietaker disponerer hovedhusets nyoppussede leilighet i 1. etg med egen inngang på nordside av hus. I tillegg kan leietaker disponere kjeller med 4 rom, bla. ett soverom og ett kjølerom.

Den spesifiserte månedsleien omfatter leieavgift på redskap, maskiner, buskap samt en forpaktningsavgift for leie av bolig, driftsbygninger med mer ihht. leiekontrakt og forpaktningsavtale.
Mulighet for salg vil kunne diskuteres etter en 5-års periode.

Drift og rettigheter

Ved leie:
Leietager vil få tildelt plass til bil (garasje) samt få benytte maskiner og redskap ihht. gjeldende leiekontrakt.

Ved salg:
Følger det med hytte (ca 50M²) og sommerfjøs på Vaksvikfjellet
Det er også knyttet jaktrettigheter i utmark samt fallrett og inntekter fra
vannkraftverk.
- Grunnleieinnteker fra småbåthavn.

Beliggenhet

Gården ligger i flotte landlige omgivelser på Vestlandet, nærmere lokalisert i Vaksvika (ca 5 mil øst fra Ålesund). Her er det gode forhold for friluftsaktiviteter, med kort avstand til både fjord og fjell. Butikker, skoler og barnehage ligger i kommunesenteret Sjøholt, ca 10 minutters kjøretid unna.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 10000000

Prisantydning leie: 25000

Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja
Driftsform(er): Melkeproduksjon/Kjøtt

Dekar fulldyrka areal: 180
Dekar beite: 8000 (eget + fellesareal)
Dekar overflatedyrka: 40
Dekar skog: 750
Dekar utmark: 1000 + 7000 i felles eie
Dekar totalt: 8000
Gårdsnummer / bruksnummer: Gård 79/Bruk nr 1

Gårdens eier

Tore Vaksvik
Vaksvik
6240 Ørskog
Telefon privat 91790140
E-post torev50@hotmail.com

Meglerinformasjon