publisert 12.06.2018

Bjørnstad Gård

Oppland, Sel

Prisantydning salg: kr Avtales med mulig potensiel kjøper

Driftsform(er): Mjølkekyr. Foringsdyr. Geiter. Grisepurker slaktegris. Lamahold.
Totalareal: Ca 700

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Hoved hus er stort.
Stort kjøkken. 2 stuer. 7 soverom. 2 bad. Vaskerom. Gang med trapp opp.andre etage er soverom samt 1 trenings rom.
Kjeller er brygger rom/badstue.
Teknisk rom for vannpumpe med mer. Matbod. Vedlager.hobbyrom.
2 verandaer.
Oppvarming i hovedhus er 6 vedovner.
Hus som er påbygget i flere klatter.
Hoved del fra ca 1930.tømner/laft

Driftsbygning

Båsfjøs til 20 voksne kyr. Ungdyr binger å ungdyr båser.
Melkekvote for kyr.
Binge for svin. Binge for geiter.
Melkerom.smittesluse og liten bod.
Låve over hele fjøs del.
Plansilo. Vert brukt som utefjøs for storfe hest og lama litt ettersom.
Bil garage/verksted.
Samt noen flere små hus til ulike bruk på garden.

Andre opplysninger

Vinter å snø er en garanti. Stabile vintrer med mye snø å kaldt

Drift og rettigheter

Jakt inntekter fra jaktløyver i skogområde rundt

Beliggenhet

Garden ligger avsides til uten nære naboer. Noen få hytter rundt garden ned felles gårdsveg. Noen brukt en del. Andre nesten aldri.
Egen dam for vatning eller rekresjon. Ender eller annet bruk.
Jordveg ligg i hovedsak rundt tunet.
Garden vurderes solgt om riktig kjøper dukker opp.
Selges ikkje nødvendigvis.
Fint for hold av alle dyreslag. Hundehold. Turisme. Grønn omsorg med mere.
Ligger fritt til med utsikt mot jotunheimen og fjellområder rundt.

Skole ligger nede i Heidal. Der er også butikk som kiwi å coop. Kafe bensinstasjon og ellers for bygg å landbruk.
Kommune senter er Otta. Menn mer utvalg på vinstra å andre steder tett på.
Otta er ca 6 mil fra

Fakta om gården

Prisantydning salg: Avtales med mulig potensiel kjøper

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Mjølkekyr. Foringsdyr. Geiter. Grisepurker slaktegris. Lamahold.

Dekar fulldyrka areal: 120
Dekar beite: 50
Dekar overflatedyrka: 18
Dekar skog: 470
Dekar totalt: Ca 700
Gårdsnummer / bruksnummer: 182/16

Gårdens eier

Steinar Holshagen Bjørnstad
Murudalsveigen 1176
2676 Heidal
Telefon privat 95772346
E-post Camaroblacktower@hotmail.com

Meglerinformasjon