publisert 16.06.2018

Storbuan Økosamfunn SA

Sør-Trøndelag, Meldal

Driftsform(er): sau, ammeku, høns mm
Totalareal: 217

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Storbuan Økosamfunn SA leier ut Fjeldheimveien 15 ( halvpart tomannsbolig) og Fjeldheimveien 13 (sokkelleilighet) fra 01.08.2018, beliggende på Storbuan Gård.
Fjeldheimveien 15 er 134 kvm over to etg, og Fjeldheimveien 13 er 45 kvm/ 85 kvm ( kan altså utvides med 40 kvm hvis ønskelig).

Vi søker etter mennesker med interesse for jord- og hagebruk, gjerne barnefamilie(r), men alle andre er også velkommen til å søke.
Du/dere må være selvstendige, reflekterte og ha vilje og evne til samarbeid.

Driftsbygning

To fjøsbygninger, låve, stort verksted og garagehus.

Andre opplysninger
Gården eies av Stiftelsen Storbuan. Storbuan Økosamfunn SA leier gårdseiendommen av Stiftelsen.

Økosamfunnet er organisert som et samvirke/ andelslag, som betales inn som en engangssum kr 2500/5000.

Medlemskapet innebærer rett til å leie husrom, tilgang til fellesarealer inne og ute, mulighet for større eller mindre kjøkkenhageparsell, ved til kostpris, bod og plass i carport, bruk av båt/ kano fiskerett mm. Du/dere må ønske å delta i fellesmøter og andre samarbeidsfora og delta på dugnader.

Som medlem har du også stemmerett og er valgbar til styret. Det er mulighet for å starte egen virksomhet på eller i tilknytning til gården etter søknad. Vi ønsker å legge til rette for at det skal være mulig å bo og virke i balanse både som privatperson og som del av fellesskapet.


Jeg/vi er interessert i å komme på besøk og se på stedet. Ta kontakt på epost: oko-by@online.no eller på tlf 91174651 og avtal tidspunkt for omvisning.

Jeg/vi kan være interessert i å leie bolig på Storbuan. Ta kontakt på samme måte som ovenfor og avtal tidspunkt for omvisning og samtale. Skriv så en søknad der du/dere forteller om dere selv, hvorfor dere ønsker å tilknytte dere Storbuan Økosamfunn, og hva dere ønsker å bidra med. Det skal legges ved referanse(r) til søknaden.

Jeg/vi bestemmer meg/oss for å flytte til Storbuan. Etter samtale/intervju og innvilget søknad skriver du/dere under husleiekontrakt, og betaler andel. Du vil først få et års leiekontrakt, som etter det året kan bli varig hvis begge parter er enige.

Vi vil hjelpe deg med å komme på plass på gården, i bygda og i kommunen.

Drift og rettigheter

I felleshuset( det gamle våningshuset på gården) drives det kortids utleie til ulike grupper og det holdes kurs og andre samlinger. Huset brukes også for SA sine medlemmer til møter og andre sammenkomster. Som medlem av SA kan du også leie huset til egne arrangementer.

Gårdsbruket er et bærende element for økosamfunnet. Gårdsbruket drives i dag av et persons foretak, men planlegges organisert som et forpakterlag/ AS. Er du/dere interessert i å gå inn som deltager(e) (eller ansvarlig) i landbruket ta kontakt pr epost.

I følge vedtektene skal gårdsdriften skape et grunnlag for økosamfunnet, og være et trivselselement, og samtidig forhøye selvbergingsgraden. Videreforedling av produkter fra gården kan på sikt også skape arbeidsplasser. Pr i dag er det sauer, kyr og høns på gården. Disse leverer gjødsel til hagebruket, og produserer egg og kjøtt.

Det planlegges oppstart av Andelshagebruk for mennesker som ønsker å knytte seg til Storbuan på deltid.

Beliggenhet

Storbuan gård ligger i Meldal kommune, 350 meter over havet, midt ute i fri natur. Naturreservater i umiddelbar nærhet. Blir i 2020 del av nye Orkland kommune.

Med bil er det 15 minutter til nærmeste tettsted(er), Løkken Verk og Meldal, med blant annet skoler, barnehager, butikker ol, 40 minutter til Orkanger og 1,5 time til Trondheim.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): sau, ammeku, høns mm

Dekar fulldyrka areal: 108
Dekar totalt: 217
Gårdsnummer / bruksnummer: 42/10

Gårdens eier

Storbuan Økosamfunn SA
Fjeldheimveien 14
7332 Løkken Verk
Telefon privat 91174651
Nettside http://www.storbuanokosamfunn.com
E-post oko-by@online.no

Meglerinformasjon