publisert 21.06.2018

Våge Nordre

Hordaland, Bømlo

Prisantydning salg: kr Samla takst 5,3 mill. Åpen for bud.

Driftsform(er): Ungdyr / Sau / Hest / høns
Totalareal: 99

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Hovedhuset ligg på eige bruksnummer 123/82 og er derfor fritt omsettelig uavhengig av hovedbruket. Bygget i 1991 / 1995. Stort og godt vedlikeholdt med bl.a. 5 soverom, 2 stuer, kjøkken, 2 bad, stort allbruksrom som nyttes til grovkjøkken, vaskerom og garderobe ca. 30 m2. I tillegg er her flere boder / garderober, garasje, sykkelgarasje / vedrom og stor carport under terasse. Hovedhuset må sjåast for rett inntrykk.

Våningshuset vart i utgangspunktet oppført rundt 1900. Delvis nedrevet og bygget opp på nytt i 1958. Dette vart totalrenovert i 2010-2011. Da vart alle gulv på hovedplanet bygget opp på nytt, med isolering og støpte gulv med varmekabler. Nytt bad, nytt kjøkken, nytt røropplegg og allt nytt av elektrisk. Alle vindu i hovedetasjen vart byttet samt utvendig isolering med asfaltplater og ny kledning.
Dette huset har 4 soverom og boder / garderober på loftet. Stuer, kjøkken, bad og entre i hovedetasjen.

Begge hus er tilkoblet offentlig vann og avløp. Begge har innstallert fiber fra Altibox

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=118871398


Driftsbygning

Driftsbyggningen vart sist nyttet til ungdyr. Fordelt på binger med spalteplank og tradisjonelle båsplasser. Siste åra har byggningen stått tom, utenom en del sau på høsten og en del høns. Nabobruk har nyttet gjødselkjeller til "mellomlager" siste 10 år. Tett kum som er lett å komme til med tankvogn. Kan med enkelhet åpnes opp for innkjøring med traktor om en ønsker det på "gamlemåten"
Driftsbyggning vart bygget i 1954. Ombygget i 1980, og av oss når me overtok i 1988. Bygningen er enkel å "bruksendre" til forskjellige driftsformer.

Det er og verksted / redskapshus som var oppført i 1998. 90 m2 med to stålporter på 3x3 meter. Dette har god takhøgde

Andre opplysninger

Eiendommen er fri for konsesjon og fri for odel.
Den dyrka marka ligg flatt og fint til i forhold til driftsbyggningen.

Statens Vegvesen er i oppstartsfasen for ny hovedveg gjennom kommunen. Dei har i den forbindelse løyst inn 2,7 mål av eine skogteigen lengst mot sør. Den nye vegen vil bli lagt ca 500 meter øst for garden, og dagens veg som går langs innmarka vil kun bli nytta til begrensa lokaltraffikk.

Det er barnehage og barneskule i bygda, ca 300 meter fra tunet. Det er og idrettsanlegg i tilknytting til skulen.

Det er eiga nausttomt som ligg ca 600 m. fra tunet. Her er det flott flytebrygge med plass til 2 mindre båter. Det er kjøreveg til sjøen med båtopptrekk og god parkering.

Om salg til prisantydning rundt 4,5 mill kan følgende utstyr medfølge.
JD 1850 med 4x4 og frontlaster. 1989 mod.
God Foss Eik 3 tonn henger med tipp og silokarmer
Koplette kjettinger
Brøyteskjer
Pallegaffel
Hydraulisk toppstag.
Bakskuff, grusskuff og snøskuff
Alle redskaper påsveist trialgel og traktordel både på traktor og laster.
Det kan og følge med ca 100 m2 nyere jamax stillas på henger.


Drift og rettigheter

Grunneiger har rett til å delta i hjortejakt. Eg har sjølv skote hjort på eigen grunn siden 1992.
Bømlo er kjent for sin flotte skjærgård, og det er svært kort tur med båt fra nausttomta til gode fiskeplasser. Om ønskelig er det mulighet for sjølvfiska fisk og skalldyr 7 dager i veka.
Det er og et ferskvann i nærheten der eiendommen har fiskerettigheter.
Flotte turløyper i nærområda.

Beliggenhet


https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=118871398

Fakta om gården

Prisantydning salg: Samla takst 5,3 mill. Åpen for bud.

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Ungdyr / Sau / Hest / høns

Dekar fulldyrka areal: 17
Dekar beite: 10
Dekar overflatedyrka: 1,7
Dekar skog: Ca 60
Dekar utmark: Ca 10
Dekar totalt: 99
Gårdsnummer / bruksnummer: 123/4 og 123/82

Gårdens eier

John Magne Søvold
Bømlavegen 183
5437 Finnås
Telefon privat 90869138
E-post jms@haugnett.no

Meglerinformasjon