publisert 28.06.2018

Østbyenga

Akershus, Lørenskog

Prisantydning leie: kr 17000

Driftsform(er):
Totalareal: 95

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

I privat bruk.

Driftsbygning

Låve med noe rom for oppbevaring etter avtale

Beliggenhet

Halvparten av jorda er lett skrånende (vestvendt) og andre halvparten flatt.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie: 17000

Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei
Driftsform(er):

Dekar fulldyrka areal: 65
Dekar skog: 30
Dekar totalt: 95
Gårdsnummer / bruksnummer: 85/2

Gårdens eier

Kåre Ingebrigtsen
Gamleveien 201A
1472 Fjellhamar
Telefon privat 96903191
E-post Kingebrigtsen1@gmail.com

Meglerinformasjon