publisert 29.06.2018

Lidal

Sogn og Fjordane, Gaular

Prisantydning salg: kr 800 000

Driftsform(er):
Totalareal: 136

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Ingen våningshus

Driftsbygning

80 Byggeår ca 1930

Andre opplysninger

Garden er eit lite vestlandsbruk med liten og gammel fjøs. Noen har vert innteresert og dei har tenkt på å bjynde med villsau. Gardsbruket blir slått kvart år av ein som driv eit anna bruk. Så slåttemarka blir slått kvart år. Ein god del av skogen er inngjera så der kan ein ha dyr gåande på beite heile året. Sist det var dyr på garden var tidli på 80 tallet. Etter det er det hjorten som har tatt over. Men det blir skutt hjort på bøen her kvart år.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 800 000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei
Driftsform(er):

Dekar fulldyrka areal: 10
Dekar beite: 8
Dekar overflatedyrka: 12
Dekar skog: 90
Dekar utmark: 13
Dekar totalt: 136
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr 72: Bnr.5 og 10

Gårdens eier

Reidar Birkeflet
Liavegen 55
6973 Sande
Telefon privat 92617314
E-post reid-bi@online.no

Meglerinformasjon