publisert 07.07.2018

Indre-Kiberg

Finnmark, Vardø

Prisantydning salg: kr 2000000

Driftsform(er): Sauebruk
Totalareal: 672

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

På landbrukseiendommen er det oppført våningshus og driftsbygningen. Våningshuset ble oppført i 1997 og er senere oppusset. Driftsbygningen ble oppført i 1979 og er også senere oppusset.

Våningshuset: Fundamentert på betongsåle og med lettklinkerblokk i grunnmuren. Yttervegger i bindingsverk av tre, antatt isolert med 150 mm isolasjon, utlektet og panelt med stående kledning. Takstoler belagt med undertak, opplektet og tekket med profilerte platetak av metall/aluminium.

Boligen ble oppgradert/oppusset etter overtakelsen i 2002 og er senere blitt fortløpende vedlikeholdt. I 2010 ble det bygd bad i sokkeletasjen og det ble samtidig montert ny fyrkjele.

Driftsbygning

Fullisolert fjøskasse med dobbelt glass i vinduene og full kjeller på ca. 264 m2 bta.. Gjødselkjelleren har anordning for omrøring slik at møkk kan hentes ut som flytende gjødsel. Holmslett bingeinnredning med plass til inntil 200 vinterfora sauer. Automatisk vanning. Forlageret er på ca. 237 m2 bta. med 150 m2 plansilo og isolert vaktrom. Nytt vannanlegg, samt nytt strekkmetall i binger i 2003. Nytt aluminiums tak på fjøs og silo i 2012. Ny vannpumpe montert i 2017.

Beliggenhet

Gården ligger i Indre-Kiberg, ca 16 km fra Vardø og 60 km fra Vadsø.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 2000000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Sauebruk

Dekar fulldyrka areal: 163 daa
Dekar overflatedyrka: 20
Dekar totalt: 672
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr. 8, bnr. 9 m.fl.

Gårdens eier

Arild Kristoffersen


Telefon privat 78940300
E-post bts@finnmarksadvokatene.no

Meglerinformasjon

Advokat Bjørn Tore Steffensen
Telefon 78940300
E-post bts@finnmarksadvokatene.no