publisert 21.07.2018

Levika

Nordland, Steigen

Prisantydning salg: kr Ta kontakt for informasjon
Prisantydning leie: kr Ta kontakt for informasjon

Driftsform(er): Nedlagt
Totalareal: 927

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Bolighus fra 1950-tallet, seinere tilbygd med bad. Egen vannforsyning. Fire soverom. Boligen er i god stand. Varierende stil fra ulike epoker.

Driftsbygning

Eldre driftsbygning, i bra stand. Mest egnet til lager.

Andre opplysninger

Drift og rettigheter

Mesteparten av sjøteigen på 24 mål er gammel innmark, nå registrert som innmarksbeite. Mye ledig gammel innmark i området.
Gården har 1/3 av sameieteiger i utmarka. Det er kommet til mye skog, men det er foreløpig ikke registrert som produktiv skog (se gardskart.no og seeiendom.no).
Det er beiterett i utmarka. Lyngheier, ypperlig sted og klima for villsau eller lignende drift.
Elg og småviltjakt, særlig hare, rype og storfugl.

Beliggenhet

Flott beliggenhet, for seg selv, ved veis ende. Nydelige turområder. Mildt klima.
5 km til butikk.
4 km til barnehage og skole (1-7).

Fakta om gården

Prisantydning salg: Ta kontakt for informasjon

Prisantydning leie: Ta kontakt for informasjon

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Nedlagt

Dekar fulldyrka areal: 0
Dekar beite: 15
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: ikke kartlagt
Dekar utmark: 903
Dekar totalt: 927
Gårdsnummer / bruksnummer: 2/3

Gårdens eier

Arnstein Brekke


Telefon privat 90976119
E-post kulturarv@gmail.com

Meglerinformasjon