publisert 23.08.2018

Fossheim

Oppland, Nordre Land

Prisantydning salg: kr 2590000

Driftsform(er):
Totalareal: 170

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar
Kjeller 71 3 lagerrom
1. etasje 96 Entre, fordelingsgang, kjøkken, kjølerom, stue, bad, vaskerom
2. etasje 85 Trapperom, bad, 4 soverom, kontor
Sum bygning: 252
Grunn og fundamenter:
Oppført på betongmur
Bygningskonstruksjon og yttervegger:
Oppført i bindingsverk. Etasjeskiller i trebjelkelag. Utvendig kledd med liggende panel.
Tak:
Saltak tekket med proifilerte stålplater.
Vinduer:
Isolerte vinduer 2004.
Gulv har tregulv og laminat. Vegger har panel. Himlinger kledd med takessplater og panel.
Kjøkken:
Kjøkken renovert 2004 har laminatgulv. Vegger kledd med panel. Treinnredning med integrert komfyr og oppvaskmaskin.
Sanitærrom/våtrom:
1 etasje: Bad nytt 2004 har gulvfliser med varmekabler. Vegger kledd med fliser. Toalett, stimkabinett og servant med skap.
Lite vaskerom nytt 2004 med stålvask og opplegg for vaskemaskin.
2 etasje: Bad nytt 2004 med dusjhjørne og wc.
Oppvarming generelt:
Vedfyring. Varmepumpe i stue. Varmekabler i entre og sanitærrom.
Kjeller:
Uinnredet lagerrom. Gammel standard.
Balkonger/terrasser:
Åpen terrasse i tilknytning til overbygd terrasse i 1 og 2 etasje i gavlende mot syd.
Utendørs/infrastruktur:
Enkel og velstelt hage med gressplen. Belegningsstein foran entre. Bygningen står i skrånet terreng med gode solforhold.
Påkostninger:
Fullrenovert utvendig 2004. Hele bygningen innvendig ble oppusset og delvis renovert 2004. Nytt el-anlegg 2004.

Driftsbygning

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar
Kjeller 100 Gjødselkjeller under fjøsdel
1. etasje 210 Entre, kontor, melkerom, fjøs, vognskjul
Mellomlåve 210 Låve, høytørke
Kjørebro Kjørebro i hele lengderetningen
Sum bygning: 520
Driftsbygning oppført i bindingsverk på betongmur. Utvendig kledd med låvepanel. Saltak tekket med bølgeblikk.
Bygningen er et gammelt tradisjonelt fjøs med låve og kjørebro. Det er senere oppført en høytørke på låven med tørkeflate
ca 75 m2. Høytørka er intakt og fylles fra kjørebro.
Kjørebro i hele lengderetningen med innkjøring fra gavlende. Overbygget utvendig låvebro.
Bygningens reisverk er intakt bortsett fra noe konstruksjonssvikt i gavlende under låvebro.
Bygningen har el og vanntilførsel.

Andre opplysninger

Frittstående redskapshus på 113m2 oppført i bndingsverk på støpt plate. Utvendig kledd med tømmermannspanel. Saltak tekket med
stålplater. Åpen adkomst uten port i enden.
Isolert hunderom er oppført i det ene hjørnet. Varmekabler i gulv er ikke tilkoblet.
Bygningen er godt vedlikeholdt og har god bruksverdi som redskapshus.

Frittstaående garasje på 108 m2 enkelt oppført i bindingsverk på betongmur. Utvendig kledd med panel. Pulttak tekket med bølgeblikk.
3 garasjeplasser med 2 vippeporter og en dobbel slagport. Snekkerbod i enden og i Kjeller er det et lite mekanisk verksted og et hønerom.

Jordsmonnet er steinrik morene og egner seg bra for
grasdyrking. Stedvis noen fuktige områder med
dreneringsbehov og stedvis litt grunnlendt. I nordvestre
hjørnet på teig 2 er det plantet 700 juletrær.

Drift og rettigheter

Eiendommen er medlem i Vest-Torpa grunneierlag. Årlig
utbytte har vært ca. kr 500,-. Det er i verdivurderingen
hensyntatt langsiktig gjennomsnittlig godtgjøring kr 4 pr. daa
skog fra lokalt grunneierlag. Inntekten er kapitalisert med
rentefot 4%.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et landbruksområde i Vest-Torpa, Nordre Land kommune. Gårdstunet ligger
sydvendt og har pen utsikt i landlige omgivelser. Gode solforhold. Til kommunesenteret i Dokka er
det 22 km. Det er 10.9 km til Vest-Torpa med barne og ungdomsskole, ca 6 km til dagligvarebutikk,
1 km til Ullsaker gjestegård.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 2590000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er):

Dekar fulldyrka areal: 46,5
Dekar skog: 115,4
Dekar utmark: 8,1
Dekar totalt: 170
Gårdsnummer / bruksnummer: 52/46, 52/47, 52/60

Gårdens eier

Atle Sørbønsveen
Vest Torprunden 815
2870 Dokka
Telefon privat 99790452
E-post sorprodukt@gmail.com

Meglerinformasjon