publisert 28.08.2018

Vestre Høyom

Telemark, Sauherad

Prisantydning salg: kr 4500000

Driftsform(er): Sau p.t. men egnet for ulike driftsformer
Totalareal: 185

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus, antatt oppført ca 1967, tilbygget ca 1985. Senere oppgradert og modernisert.

1 etg.: Vindfang, vaskerom med wc, hall med trapp til 2 etasje og nedgang kjeller, kjøkken, allrom i tilknytning til kjøkken med spiseplass og vedfyrt komfyr, spisestue med peis, stue med peisovn og utgang dels overbygget terrasse, soverom.

2 etg.: Gang, 4 soverom, herunder ett med utgang vestvendt overbygget veranda, garderoberom og bad.

U. etg.: Gang, bad med badstue, stort disponibelt rom med utgang hage, tørkerom for klær med gulvvarme, matbod og bod/teknisk rom.
"Gamlehuset", antatt oppført ca 1918.

1 etg.: Gang, kjøkken med vedovn, daglistue, stue med vedovn.

2 etg.: Gang, bad og 3 soverom med vedovner i 2 av dem, hvorav den ene ikke er fyrbar.

U. etg.: Grovrom/Kjellerrom.

Driftsbygning

Driftsbygning/Uthus/Låve, antatt oppført ca 1938, grunnflate ca 349 kvm

I driftsbygningen er det innredet lager (isolert) med kjøreport, hobbyrom (benk følger ikke med) med oppvarming via varmepumpe, sauefjøs med støpt dekke for talle, løe, lager med kjøreport (med bås for vær), utstyrsrom og grovlager. Enkelte pilarer under deler av bygning har forskjøvet seg over år.

Andre opplysninger

Eiet tomt 184863 m² Beregnet areal.

Eiendommen strekker seg fra ca nord til syd i en lenge av nesten 1 km, kun delt av Bygdeveien. Den består slikt sett av 2 teiger, en på hver side av Bygdevegen. Den nordre teigen på ca 106 Dekar består i det vesentlige av produktiv skog, innmarksbeite og fulldyrka jord. Store deler av arealet er inngjerdet for sauehold. Den søndre teigen er på ca 78 Dekar og består av tun/bebyggelse, fulldyrka jord, innmarksbeite og noe skog.

Eiendommen bærer preg av aktiv drift og fremstår som veldrevet, der utstrakt sauedrift og skogpleie har stått i sentrum.

Arealfordelingen er som følger:

Fulldyrka jord: 35,7 Dekar
Innmarksbeite: 32,5 Dekar
Produktiv skog: 109,3 Dekar
Bebyggelse/tun: 7,2 Dekar
Annet: 0,2 Dekar
Tilsammen: 184,9 Dekar

Ang. skogen har takstmann gjort følgende vurdering:

Boniteten er svært god med 100 % av arealet i bonitet 17 eller høyere. Skogen har en bra arrondering for skogsdrift men er noe kupert i ravinedalene med mye bæresvak mark for tunge maskiner. Driftsforholdene vurderes til middels gode. Det er bygd ut enkle traktorveier på eiendommen Tømmer kan leveres til leggeplass ved offentlig vei. Det er anlagt egen tomt for vedproduksjon. Tilveksten på blandingsskogen er svært bra, beregnet til 110 m3/år. Det er hogd antagelig ca. 1600 m3 tømmer i skogen de siste 6-7 årene.

Ang. dyrka mark har takstmann gjort følgende vurdering:
Jordarten er tørkesterk silt og leirejord. Jorda ligger i hovedsak sørvest av husene. Arronderingen vurderes til god, etter lokale forhold. Jorda er godt hevdet og beiter ryddet av siste eier. Det opplyses at det ble høstet gode høyavlinger. Jorda og beliggenheten er skikket til fruktproduksjon som kan gi en merverdi for jorda. Sauherad har mange fruktgårder og et godt produsentmiljø. Tidligere eier drev med frukt på gården.

Beliggenhet

Høyt, fritt og idyllisk beliggende gårdsbruk med strandlinje til Sauar-elva, flotte havneområder, skog og beite/eng.

Fra tunet og området rundt har man flott utsyn over deler av egen eiendom med flotte beiteområder og jordbruksarealer.

Gården kan benyttes som et småbruk eller gårdsbruk og virker godt tilrettelagt for dyrehold. Nåværende eier har hatt ca 30 vinterfora sau.

Eiendommen grenser til Sauarelva. Her er det mulig å kjøre båt til bluesbyen Notodden, eller nedover elva som munner ut i Norsjø og Telemarkskanalen - en av Norges mest fasinerende turistattraksjoner som strekker seg 105 km fra Telemarskskjærgården og like til foten av Hardangervidda.

Det er kort vei med bil, sykkel eller båt til Norsjø Ferieland som byr på en rekke aktiviteter for både liten og stor. Her er det blant annet minigolf, lekeapparater, deilig badestrand, wakeboard-/vannskibane. Vinterstid kan man legge turen til Lifjell Skisenter med fire nedfarter, to heiser og terrengpark. Her finner du også Telemarks største flomlysanlegg, to kafeer og ca. 80 km med preparerte langrennsløyper i variert terreng.

Eiendommen hører til Sauherad barne- og ungdomsskole på Gvarv. På Gvarv og Nordagutu (13 min unna) er det også barnehage. Det er videregående skoler i Bø, på Notodden og i Skien/Porsgrunn. Campus Bø, 3000 studenter, universitet og forskingsmiljø er kun 20 minutter unna med bil.

Sauherad er ellers kjent som fruktbygda, med en anerkjent eplemost som hovedmerkevare. Det lages også vin og øl med lokale råvarer.

Nærmeste tettsted med daglivare er Akkerhaugen, 3 km unna. Ellers er det butikker og dagligvare på Gvarv, ca 12 minutters kjøretur. Bø sentrum ligger ca 20 minutter unna.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 4500000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Sau p.t. men egnet for ulike driftsformer

Dekar fulldyrka areal: 35,7
Dekar beite: 32,5
Dekar skog: 109,3
Dekar totalt: 185
Gårdsnummer / bruksnummer: 55/2

Gårdens eier

Inger Kristin Myhren og Kjell Arne Lunde
Bygdevegen 321
3812 Akkerhaugen
Telefon privat 90158515
Nettside http://www.bestmegler.no/hus/3007028/
E-post post@kjellarnelunde.no

Meglerinformasjon

Anders Lia
Best Eiendomsmegler AS

Telefon 35542000
Mobil 917 60 001
E-post anders@bestmegler.no