publisert 06.09.2018

Brattfjell Gård

Troms, Karlsøy

Prisantydning salg: kr 3 300 000

Driftsform(er): Sau
Totalareal: 273,4

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshuset er fra 1970 og har blitt renovert i 2012. Boligens areal er på BTA 130, BRA 126. Romfordeling, primære rom: Vf, bi- inngang, vaskerom, gjesterom, gang, 3 soverom, bad, wc- rom, stue og kjøkken samt sekundære rom: 2 boder.
Utfyllende informasjon i verditakst, sendes på forespørsel.

Driftsbygning

Fjøsbygning/forsentral/redskapshus/utegangsstall: Byggeår 2000/2001, areal (BTA) 573
1/2 - part av vertikaldelt garasje: Byggeår 1977, areal (BTA) 20
Lecasilo med overbygg: Byggeår ca. 1990, siloen har en diameter ca. 6 m og høyde ca. 8 m.
Utfyllende informasjon i verditakst, sendes på forespørsel.

Andre opplysninger

Eiendommen er ut fra sin størrelse konsesjonspliktig. Det foreligger ingen annen regulering enn LNF.
Store gode beiteområder. Området er ikke regulert og parsellen befinner seg i et område avsatt til landbruk, natur- og fritidsformål samt reindrift (LNF(R) i kommuneplanens arealdel.
Karlsøy kommune er i Nord-Troms og Finnmark tiltakssone som medfører nedskriving av studielån, lavere skatt og også fordeler relatert til yrkesfiske.
Nærmeste skole er Vanna montessoriskole som holder til på Vannareid oppvekstsenter hvor det også er barnehage.
Verditakst sendes på forespørsel

Drift og rettigheter

Eiendommen er i full drift med ca. 150 - 170 vinterfora sauer og det produseres årlig ca. 300 - 400 rundballer avhengig av vekstsesong. Videre er det 6 islandshester og 2 lamaer på gården.
Slåtta er ferdig, sau med lam for salg til høst og fullt fungerende maskinpark.
Prisantydning inkluderer 150 livdyr og maskinpark.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet ved Burøysund, en liten bygd nordøst på Vannøy, nord i Karlsøy kommune. Ca 6 km til skole, barnehage, butikk og idrettsplass på Vannareid. Norøstvendt beliggenhet med fin utsikt til Burøya og Burøysundet. Avstand til fergekai med forbindelse til Hansnes ca. 37 km. Fra Hansnes til Tromsø er det ca. 60 km. Pent opparbeidet hage med plen innrammet av trør og busker (syrin, rips og andre hagetrær. Flere blomsterbed anlagt. Store gode beiteområder, nærhet til havet med meget gode fiskeområder samt jakt og ferskvannfiske i naturskjønne områder. Båtplass i skjermet småbåthavn kan selges med gården.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 3 300 000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Sau

Dekar fulldyrka areal: 54,7
Dekar utmark: 215,6
Dekar totalt: 273,4
Gårdsnummer / bruksnummer: 58/16 og 67

Gårdens eier

Lillan Eriksen
Brattfjellveien 60
9136 Vannareid
Telefon privat 95098488
E-post gunilla.eriksen@gmail.com

Meglerinformasjon