publisert 11.09.2018

Fuglem

Sør-Trøndelag, Oppdal

Prisantydning salg: kr 1,3 mill

Driftsform(er): Husdyrhold
Totalareal: 12

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Bygningen ble bygget fra 1908 og gradvis utvidet det påfølgende tiåret. Det består av en bodel og en industridel som var et farveri. Bebygd areal ca 130 m2. Bygningen er i hovedsak bygget i tømmer og har to etasjer. Bo-delen har kjøkken, to stuer, bad og fem soverom. Bygningen har betydelige setningsskader, og den er ikke lenger tidsmessig så det er behov for total rehabilitering.

Driftsbygning

Bygningen ble trolig etablert i 1930 årene og er bygget i betong og reisverk. Bebygd areal er ca 127 m2. Bygningen har to etasjer. Første etasje har rom for husdyr, og andre etasje er låve for høy. Bygningen har betydelige råte- og setningsskader og kan ikke lenger benyttes som driftsbygning.

Andre opplysninger

Gammelt småbruk på ca 12 mål med stort våningshus, fjøs og tre andre uthus vurderes solgt som det er. Småbruket var i drift til 1985, og det har stått ubebodd siden 1991. Eiendommen har ikke bo/driveplikt. Eiendommen egner seg som bolig, feriested og (hobby)landbruk, og hus-tunet har etter selgers oppfatning stort potensiale for ombygging/nybygging på grunn av sin nære beliggenhet til sentrum og skianlegg.

Beliggenhet

Småbruket ligger ca 1,5 km vest for sentrum i naturskjønne og rolige omgivelser, og det er ca en km til skoleanlegget i sentrum. Det er også kort vei til skiløyper, idrettsanlegg og 2-3km til alpinanleggene. Området er regulert som natur/friområde.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 1,3 mill

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Husdyrhold

Dekar overflatedyrka: 4
Dekar utmark: 8
Dekar totalt: 12
Gårdsnummer / bruksnummer: 278/2

Gårdens eier

Tor Sæther


Telefon privat 97982219
E-post torsaether@hotmail.com

Meglerinformasjon