publisert 25.09.2018

Frøstad Nordre

Nord-Trøndelag, Frosta

Prisantydning salg: kr 6900000

Driftsform(er): Svineproduksjon, potet/korn/grønnsaker
Totalareal: 216,8

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus:
Våningshus med byggeår 1978 oppført i en etasje over sokkel. Grunnmurer av betongstein, støpte gulv mot grunnen i sokkel. Over dette er boligen utført i bindingsverk med utvendig stående trepanel. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Takkonstruksjonen har saltaks form og holdes oppe av sperrekonstruksjon med armert plast som undertak. Taktekking av profilerte metallplater. Vinduer av 2 og 3 lags isolerglass.

Trønderlån:
Trønderlån med byggeår 1890, senere rehabilitert og tilbygget inngangsparti med toalett og bad, oppført i to etasjer over krypkjeller. Grunnmurer av stablet gråstein. Over dette er boligen utført i laftet tømmer med utvendig stående trekledning. Etasjeskillere av trebjelkelag og takkonstruksjon i saltaks form som holdes oppe av åser anlagt på sperrebukker med tro som undertak. Taktekking av skifertakstein. Vinduer av enkelt glass og i koblet utførelse.

Våningshus:
Totalt bruttoareal: 259 kvm.
Totalt bruksareal: 223 kvm.
1. etasje: 118 kvm.
Sokkel: 105 kvm.
Totalt primærareal: 194 kvm.
1. etasje: 118 kvm: Entre 1, stue , bad, kjøkken, vaskerom, entré 2, 2 soverom.
2. etasje: 76 kvm: Kjellerstue, gang, dusj, badstue, wc, 3 soverom.
Totalt sekundærareal: 29 kvm.
1. etasje: 0 kvm.
Sokkel: 29 kvm: 4 boder.
Det er ikke mottatt byggetegninger fra kommunen, slik at dagens bruk ikke er kontrollert opp i mot godkjente tegninger. Rombenevnelser er gjort i henhold til dagens bruk, uten hensyn til byggeforskriftens krav. Arealene er beregnet etter Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger 2009. Standard for oppmåling er ikke linket til byggeforskrift, rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet.

Trønderlån:
Totalt bruttoareal: 215 kvm.
Totalt bruksareal: 195 kvm.
1. etasje: 101 kvm.
2. etasje: 94 kvm.
Totalt primærareal: 195 kvm.
1. etasje: 101 kvm: Entre m/trapp, bad , kjøkken, stue 1, entré m/trapp, stue 2, stue 3, wc.
2. etasje: 94 kvm: Gang, mellomgang 1, mellomgang 2, 5 soverom.
Totalt sekundærareal: 0 kvm
1. etasje: 0 kvm.
2. etasje: 0 kvm.
Dagens bruk av boligen er ikke kontrollert opp i mot byggetegninger da slike ikke finnes hos kommunen.

Driftsbygning

Driftsbygning:
Det er 2 driftsbygninger i drift på gården. Driftsbygning 1 er restaurert i 1986. Innredet for svineproduksjon. Driftsbygning 2 er oppført i 1992-2000, bygd for svineproduksjon. I tilknytning til denne bygningen er det også en større kaldlagerdel, tidligere benyttet som potetlager og sorteringslokale da det tidligere ble drevet potetdyrking på gårdens areal. Bygningene fremstår som funksjonelle og rasjonelle for den produksjonen som drives der (kombinert smågris- og slaktegrisproduksjon) Det er velfungerende gjødselhåndteringsanlegg med kombinasjon av trekk- og vakum mot kjeller med kapasitet på ca. 1000 m3 gjødsel (tømming 2 ganger pr. år). Bygningene fremstår som velegnet til produksjonsvolumet, er godt innredet og lettdrevet.

Andre bygninger:
Tilhørende gården er det oppført stabbur, gårdssag, jaktbu/gapahuk, og eldre sommerfjøs/redskapsbu.

Andre opplysninger

Store deler av det fulldyrka arealet er godt arrondert maskinjord stort sett beliggende i umiddelbar nærhet til tunet. Jorda er i det alt vesentlige, meget godt egnet til potet- og grønnsaksproduksjon i følge selger. Jorda har de 2 siste årene vært utleid til korn- og potetproduksjon. Frosta er et svært aktivt jordbruksdistrikt, og det er stor etterspørsel etter dyrkajord i området. Jorda synes godt vedlikeholdt. Det må påregnes mindre investeringer i form av oppgradering av dreneringssystemene på noe av arealet. Avkastningen ved korndyrking antas å være god til middels sammenlignet med distriktet forøvrig. Jorda består hovedsakelig av leir- og siltholdig masse på marin avsetning. Beliggenheten har middels til lang vekstsesong for breddegraden, og tilfredsstillende fuktbalanse gjennom vekstsesongen.

Drift og rettigheter

Landbrukseiendom med beliggenhet på Frosta i Trøndelag. Frosta er en kommune i Trøndelag som ligger på en halvøy sentralt i Trondheimsfjorden, og grenser til Levanger kommune i øst. Frosta er en utpreget jordbrukskommune, og industrien er i hovedsak knyttet til jordbruket med næringsmiddelindustri. En stor veksthusnæring og potet- og grønnsaksproduksjon har gitt Frosta kallenavnet «Trondheims kjøkkenhage». Tettstedet Frosta er kommunens administrasjonssenter.

Driftsbygninger er tilpasset smågrisproduksjon med ca. 95 purker fordelt på 2 driftsbygninger. I dag drives fjøset med 60 purker i kombinert produksjon. Den ene driftsbygningen er på fra ca. 1920 og den andre fra ca. 2000. I tillegg er det et potetlager med en total lagringskapasitet på ca. 300 tonn. Det er gjort skritt for planlegging av sammenbygging av gammelfjøs og potetlager med planering og støpt mur. Likeså er det gravd unna masse rundt potetlagret med tanke på og ombygging av potetlager til slaktegrisfjøs.

Totalt er det ca. 90 daa fulldyrka jord på eiendommen. Store deler av det fulldyrka arealet er godt arrondert maskinjord stort sett beliggende i umiddelbar nærhet til tunet. Jorda er i det alt vesentlige, godt egnet til potet- og grønnsaksproduksjon. Jorda brukes i dag i hovedsak til korn- eller grovforproduksjon i kombinasjon med smågris- og slaktegrisproduksjon.

Det er 2 boliger på eiendommen. Våningshuset er fra 1978 og har et bruksareal på 223 kvm fordelt på 2 etasjer. Trønderlåna er fra ca. 1890 og har et bruksareal på ca. 195 kvm fordelt på 2 etasjer.

Det er også i Frosta kommune's arealplan 2007-2011 avsatt et areal på eiendommen til fritidsbebyggelse. Området er ikke detaljregulert men det bør være areal til ca. 8 fritidstomter om det er ønskelig å realisere et slikt prosjekt.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i landlige og naturskjønne omgivelser. Kort avstand til Frosta sentrum (6 km), badeplasser samt flotte turstier sommer og opplyst skiløype vinter. Myra nærmiljøanlegg med flere aktiviteter for barn og voksne ligger like ved. Kun 700 m til Folkheim barnehage.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 6900000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Svineproduksjon, potet/korn/grønnsaker

Dekar fulldyrka areal: 89,7
Dekar skog: 115,3
Dekar totalt: 216,8
Gårdsnummer / bruksnummer: 13/3

Gårdens eier

Johan Petter Brenne
Frøstadvegen 206
7633 Frosta
Telefon privat 95228600
E-post jo-pettb@online.no

Meglerinformasjon

Erik Bjørgum
Meglerhuset Nylander AS

Mobil 97740959
E-post erik.bjorgum@nylander.no