publisert 27.09.2018

Myrhaug

Nordland, Hamarøy

Prisantydning salg: kr 950000

Driftsform(er): Husdyrhold
Totalareal: 12

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Hovedhuset er bygget i 1960. Stue, kjøkken bad og 3 soverom. Huset er i 3 etg. Er blitt renovert etter 80 tallet, men trenger å bli renovert igjen. Nye vinduer er blitt innkjøpt men ikke byttet. Dette kan ny eier overta.
Ny drenering rundt huset utført i 2014.

Driftsbygning

Fjøs fra 1960. Det var plass til 15 sau, men i dag er fjøset brukt av storfe. Det er blitt åpnet opp slik at storfe kan bruke det som le. Montert strøm og lagt inn vann. Storfe har i tillegg 2 løer til som blir brukt som le.

Andre opplysninger

Storfedrift som blir lagt ned høsten 2018.
Det er 2 vedbuer på småbruket. Det ene er kombinert karport/vedbu. Platting med bålplass som blir flittig brukt.

Drift og rettigheter

Det er muligheter å overta leid fulldyrka jord på ca 20 dekar og beite på Oppeid 1100 dekar.

Beliggenhet

Småbruket ligger sentralt på Innhavet i Hamarøy kommune, men også litt for seg selv. Det er gangavstand til butikk, hotell og skole.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 950000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Husdyrhold

Dekar fulldyrka areal: 3,7
Dekar beite: 5
Dekar overflatedyrka: 1,5
Dekar skog: 0
Dekar totalt: 12
Gårdsnummer / bruksnummer: 85/54

Gårdens eier

Susanne Greff
Hamarøyveien 3106
8260 Innhavet
Telefon privat 48885410
E-post Sus.greff@hotmail.com

Meglerinformasjon

Advokat Ingar Nikolaisen
Advokat Ingar Nikolaisen

Telefon 75774140
E-post Advokat@kuoljok.no