publisert 01.10.2018

Lykkeslet og Løkra

Møre og Romsdal, Rauma

Prisantydning salg: kr 1.800.000,-
Prisantydning leie: kr 96.000,-/år

Driftsform(er): Sau og gartneri
Totalareal: 1010

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Eldre godt vedlikeholdt tømmerhus fullstandard. Nytt tak i -12.

Se takstrapport for info.

Driftsbygning

Kontakt selger for informasjon om driftsbygning.

Andre opplysninger

Alt av traktor, sagbruk og masse utstyr kan kjøpes som en pakke til kr. 400.000,- i tillegg.

Kontakt selger for mer info og flere bilder!

Drift og rettigheter

Det følger med beiterettigheter, lakseretter, jaktretter. Vi utfører skjøtsel av artsrike slåttamarker. Slåmaskin med utstyr vil følge med vederalgsfritt ved avtale om slått med fylkesmannen.

Gården selges odelsfri.

Beliggenhet

Gården ligger på Verma i Romsdalen. Våningshuset er på 76/1 se gårdskart for avstander.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 1.800.000,-

Prisantydning leie: 96.000,-/år

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Sau og gartneri

Dekar fulldyrka areal: 40
Dekar beite: 2,2
Dekar overflatedyrka: 2,6
Dekar skog: 1010
Dekar utmark: 1010
Dekar totalt: 1010
Gårdsnummer / bruksnummer: 76/1 m.fl.

Gårdens eier

Ole Løkra
Brubakken 12
6456 Skåla
Telefon privat 41314365
E-post lokra1@hotmail.com

Meglerinformasjon