publisert 26.10.2018

Nerem

Møre og Romsdal, vestnes

Prisantydning salg: kr 6000000

Driftsform(er):
Totalareal: 401

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

VÅNINGSHUS:
(BRA 359kvm, bygget i 1992 iflg. matrikkel)
- Loft: Gang, 4 soverom og bad.
- Hovedetasje: Kjøkkeninngang, kjøkken, gang, entré, 2 stuer, kontor, klosett.
- Kjeller: Uinnredet med sentralfyr.
- Gulv: Stue har parkett. Belegg i resterende. Varmekabler på badegulv.
- Vegger: Stort sett tapetsert. Panel i gang og brystpanel i stue.
- Øvrig: Sentralfyr i kjeller. Kjøkkeninnredning fra Mørekjøkken.
- Bad: Innredet med WC, vask og badekar.

KÅRHUS:
(BRA 280kvm, bygget i 1922 iflg matrikkel)
- Loft: 6 soverom og kott.
- Hovedetasje:
- Kjeller: Delvis uinnredet, fordelt i arbeidsrom, potetrom og vaskerom.
- Gulv: Belegg i store deler av boligen, og teppe i stue og hovedinngang.
- Vegger: Panel på vegger i hovedinngang, brystpanel i stue og ellers tapet.

Driftsbygning

DRIFTSBYGNING (BTA ca.450 kvm):
- Gulv: Murgulv og gjødselkjeller i betong.
- Vegger: Innvendig kledd med fiberplater.
- Utvendig har bygningen isolert bindingsverk som er kledd med stående kledning, og har taktekking av bølgeblikk.
- Av utstyr er det montert gjødseltrekk (som ikke er i bruk), 2 tårssiloer i betong med overbygg (hvorav én brukes til sagflis), kraftforsilo i stål, våtforingsanlegg fra 1994
Se vedlagte tilstandsrapport for ytterligere info.

GRISEFJØS (BTA ca. 500 kvm):
- Gulv: Betong.
- Vegger: Rupanel og plastbelagte plater.
Tidligere potetlager som ble bygget om til purkefjøs i 1995/1996 i tillegg til bedekningsrom. Har utvendig støpt platting for gjødseloppsamling. Utvendig har bygningen stålplater fra Planja som taktekking, og isolert bindingsverkvegger som er bordkledd. Montert innredning er et dansk system levert av Fjøssystemer Fåvang, og er i god stand.

GARASJE / REDSKAPSHUS (BTA 140 kvm):
- Gulv: Delvis støpt og delvis grusgulv.
- Vegger: Åpen veggkonstruksjon.
Utvendig kledd med stående uisolert bordkledning. Taktekking av etternittplater. 2 skyveporter.

STABBUR:
Håndlaftet og har isolert tak med torv. Grunnflate på BTA ca.15 kvm.

Andre opplysninger

Adkomst:
Fra Vestnes, kjør i retning Ålesund til det er skiltet til venstre mot Tresfjord. Følg vegen til sentrum, og ta av til venstre inne på Neremsvegen rett før Spar. Følg vegen i ca. 1km, og ta av til venstre inn på Nerem.
Beliggenhet:
Eiendommen ligger innerst i Tresfjorden på Nerem, rett i nærheten av elva Tressa, og i kort avstand fra sentrum i Tresfjord, med skole og butikk.

Drift og rettigheter

Rypdal Purkering AS er "navet" i en purkering i Møre og Romsdal: Det er i dag 16 "satellitter" i purkeringen og det vil være behov for nye satellitter framover. Purkeringen er et samarbeid der "navet" eier purkene og har dei fra avvenning, inseminerer dei og har dei fram til ca 3 veker før venta grising. Fra da av til grising og fram til ny avvenning er purkene ute hos satellittene. Satellittene betaler purkeleie for purkene og smågrisen som er født hos satellitten er satellitten sin eiendom. Satellittene kan være reine smågris produsenter eller kombinert med framfôring til slaktegris. Purkeleien blir utregna med basis i smågrisprisen. Går smågrisprisen ned går purkeleien ned og tilsvarende andre vegen. Dette for å fordele andelen av både kostnadene og inntektene mellom nav og satellittene. Det inngås bindende avtaler mellom nav og satellitt. All fakturering går gjennom Nortura. I tillegg er det utarbeidet et helseregelverk som både nav og satellitt må overholde. Satellittene er i dag geografisk spredd mellom Surnadal til Ørsta

Det er godkjent fradeling av tomt ved skytebanen . Dette er godkjent hos Fylkesmannen, men det er 3 ukers klagerfrist på vedtaket før fradeling kan skje. Dette arealet kommer i fratrekk på gården.

Naustet som tilhører Neremsvegen 113 ligger pr idag på gnr 13/bnr 8. Det er gjennomført oppmåling av tomt, men delve fradelingen og nytt gnr/bnr er ikke opprettet. Ta forbehold i bud om at dette går i orden.

Det er pliktig medlemskap i felles veilag. I følge selger betaler man en avgift pr kubikk skog man tar ut.

For fiske i elva har man et grunneierkort som kan benyttes.

Det er mulig at man har felles Lundeplass med gnr 19/bnr 5 på setra på Mjaaskaret. Det er ingen bygninger der pr.idag.
Sagbruket er sameie med gnr 19/bnr 5.

Eiendommen har rettigheter i Tøsshølen.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 6000000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei
Driftsform(er):

Dekar fulldyrka areal: 87
Dekar beite: 6
Dekar skog: 284
Dekar utmark: 33
Dekar totalt: 401
Gårdsnummer / bruksnummer: 19/16

Gårdens eier

Rune Nerheim
Neremsvegen 113
6391 Tresfjord
Telefon privat 90672101
E-post rnerheim@online.no

Meglerinformasjon

Tore Boksasp
Eiendomsmegler1

Mobil 97645540
E-post tore.boksasp@em1.no