publisert 05.12.2018

Trekanten

Rogaland, Sola

Prisantydning salg: kr Etter avtale eller bud?

Driftsform(er):
Totalareal: 11000

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Bolig og dobbel garasje

Beliggenhet

Eiendommen er sentral i området med sola sentrum. Befaring avtales.

Fakta om gården

Prisantydning salg: Etter avtale eller bud?

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er):

Dekar fulldyrka areal: 11 mål
Dekar overflatedyrka: 10 mål
Dekar totalt: 11000
Gårdsnummer / bruksnummer: 17 68

Gårdens eier

Jan Livar Kølnes
Norsjøveien 499
4053
Telefon privat 97027570
E-post jlivar@live.no

Meglerinformasjon