publisert 16.01.2019

Slettadn (Berge)

Oppland, Vang i Valdres

Prisantydning leie: kr ---------------------------

Driftsform(er): geitehold
Totalareal: ca 1435 mål

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

ja

Driftsbygning

ja

Andre opplysninger

Forpakting.
Prøvetid frå 1. Mars til 1.August med lønn. Etter dette muligheit for forpakting.

Drift og rettigheter

Mjølkeproduksjon geit. Jakt ,fiske og beite rettigheiter. Seter høyrer til garden.

Beliggenhet

Gaden ligg i ei fjellbygd Ca 500 m.oh. Nydelig utsikt over Vang, Varierte turmuligheter i nydelig natur.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie: ---------------------------

Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja
Driftsform(er): geitehold

Dekar fulldyrka areal: ca 135 mål
Dekar beite: CA 300 mål
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: ca 1000 mål (lauvskog)
Dekar utmark: ca1000 mål
Dekar totalt: ca 1435 mål
Gårdsnummer / bruksnummer: 22/3

Gårdens eier

Svein Westerheim
Bergsgøta 40
2975 Vang i Valdres
Telefon privat 90972659
Nettside http://------------------------
E-post westerh2@online.no

Meglerinformasjon