publisert 07.02.2019

Hegland

Oppland, Vestre Slidre

Prisantydning salg: kr 1700000

Driftsform(er): Småskala/bustad
Totalareal: 127,4

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshuset er sett opp i 1926 og er ei timre med sjel og god jordkjellar. Sjå meir i takst.

Driftsbygning

Eldre driftsbygning egna for lagring eller enkelt dyrehald.

Andre opplysninger

Støl over to etasjar på Tjærnstølen (Stølsvidda) med låve, uthus og to løer.

Drift og rettigheter

Der følgjer jakt-fiske, og sameigerettar med garden.

Beliggenhet

På ein skjerma knaus med flott utsyn over Slidrefjorden ligg det vesle småbruket Hegland i Vestre Slidre kommune i Valdres. Her er eit eldre hus og driftsbygning på tunet, samt ein godt vedlikehaldt støl med diverse bygningar til ved Tjednstølen. Som ein liten bonus er det eigen bekk med fossefall på garden og 200 meter strandlinje langs Slidrefjorden.

Det er temmelg kort veg over til Slidre sentrum der det er butikk, barnehage, legekontor og kommuneadministrasjon.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 1700000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Småskala/bustad

Dekar fulldyrka areal: 24,8
Dekar beite: 11
Dekar skog: 79,2
Dekar totalt: 127,4
Gårdsnummer / bruksnummer: 58/9

Gårdens eier

På vegne av eier: Anne Live Garvik


Telefon privat 959 36 189
Nettside https://www.vangivaldres.no/arbeid-og-bustad/gard-og-smaabruk/bruk-i-vestre-slidre-og-vang/hegland-589/
E-post annelive.garvik@gmail.com

Meglerinformasjon