publisert 25.02.2019

Brubekken

Møre og Romsdal, Gjemnes

Prisantydning salg: kr 3-4 mill kroner, avhengig av kår.
Prisantydning leie: kr Jeg ønsker å ansette ny kjøper de første 2 - 3 åra

Driftsform(er): melk og kjøtt fra ku og geit. Eget meieri og støl
Totalareal: 1380 ( 180 leigd)

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

22 m eldre lån, renovert med 2 kjøkken, 3 bad og 2 stuer.4 soverom

Driftsbygning

Eldre men renovert. 8 båser og plass for 30 geiter. Ny foringssentral og veterinærsluse. Plass for ungdyr.
Rørmelkeanlegg og gjødselskrape. Nytt gjødselslager. 2 Høytørker

Andre opplysninger

17 bygninger fra fjære til fjell. 2 bolighus med tilsammen 4 boenheter. Mulighet til å leie ut leilighet med båt til fjordfiske. Redskapshus og maskinpark.
Eget meieri på gå gården og likeså på setra.

Drift og rettigheter

Gården er på samlet 1200 mål. Det meste av dyrkajorda er leigd.
Seter og beiterett i Sunndal Statsalmenning.

Beliggenhet

Gården ligger på vestsida av Sunndalsfjorden, midt mellom Kristiansund og Sunndalsøra.
3 km til barneskule og barnehage og butikk.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 3-4 mill kroner, avhengig av kår.

Prisantydning leie: Jeg ønsker å ansette ny kjøper de første 2 - 3 åra

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): melk og kjøtt fra ku og geit. Eget meieri og støl

Dekar fulldyrka areal: 150 ( 140 leigd)
Dekar beite: 15
Dekar overflatedyrka: 15
Dekar skog: 600
Dekar utmark: 600
Dekar totalt: 1380 ( 180 leigd)
Gårdsnummer / bruksnummer: 87/1

Gårdens eier

Stein Brubæk
Brakstadstranda 345
6636 Angvik
Telefon privat 91563259
Nettside http://www.brubekken.no
E-post stein359@gmail.com

Meglerinformasjon