publisert 25.02.2019

Vedvikbakken

Nord-Trøndelag, Flatanger

Prisantydning salg: kr 3,4 mill.

Driftsform(er): Sau (for tiden utleid)
Totalareal: 1940 da

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Enebolig oppført 1994. Et plan 155kvm.

Driftsbygning

Grunnflate 200kvm i 2 fulle etg. Verksted, garasjer, selskapslokale m.m.
Eget sagbygg med gårds-sag ca. 60kvm.

Andre opplysninger

Kårbolig sokkel (2etg.). 85kvm. Oppført 1987.

Drift og rettigheter

Pr. dato er dyrket mark utleid til sauedrift.
Jaktrett (elg, hjort, rådyr).

Beliggenhet

Gården ligger ved utløpet av dalføre mot jøssundfjorden.
Flotte turområder i variert terreng.
5 km. til butikk.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 3,4 mill.

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja
Driftsform(er): Sau (for tiden utleid)

Dekar fulldyrka areal: 44 da
Dekar skog: 290 da
Dekar totalt: 1940 da
Gårdsnummer / bruksnummer: 28/2

Gårdens eier

Dagrun Vedvik Wisløff
Vedvikveien 428
7770 Flatanger
Telefon privat 74288832
E-post wmodellb@gmail.com

Meglerinformasjon