publisert 01.03.2019

Sem nedre

Telemark, SKIEN* (0806, Telemark)

Prisantydning salg: kr 6 750 000

Driftsform(er): Jord og skog samt juletreproduksjon
Totalareal: 261

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Omfattende renovert hovedhus med 2 "nye" boenheter i 1 etg. Mulighet for 1 boenhet i 2 etg. Taket er byttet i 2004 med ekte tegl og nytt undertak. "Nye" grunnmurer med plasstøpt kjeller samt støpte plater m.m.

Driftsbygning

Driftsbygningen har behov for renovering.

Frittstående stor garasje med 4 porter og verksted på tunet.

Andre opplysninger

En historisk bynær gårdsperle av det sjeldne, med unike muligheter for den rette! Det er gjennomført miljøplan av skogen som er hogstmoden, slik at skogen som er anslått til 2000 kubikk kan hogges umiddelbart etter overtakelse. Gårdsbruket er odelsfritt! Mulighet for å fortsette bortleie av den dyrkede marka og plante juletrær for salg fra gårdstunet.

Drift og rettigheter

Det er gitt tillatelse til omdisponering til juletreprodusjon på det minste jordet mellom tunet og skogen. Jakta er organisert gjennom grunneierlag. Strandlinje til Børsesjø i frodige Gjerpensdalen.

Beliggenhet

Gårdstunet ligger solrikt til nord for Børsesjø med den kjente gode dyrkede jorden i Gjerpensdalen. Tur- og ridemuligheter i egen skog utfra tunet. Utsikt over innsjøen Børsesjø og utover Gjerpensdalen. Skole under 2 km og butikk, Felleskjøpet m.m., samt jernbanestasjonen i Skien er under 3 km.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 6 750 000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Jord og skog samt juletreproduksjon

Dekar fulldyrka areal: 80
Dekar overflatedyrka: 7
Dekar skog: 132, hogstmoden skog
Dekar utmark: 42
Dekar totalt: 261
Gårdsnummer / bruksnummer: 121/1

Gårdens eier

Håkon Nedberg
Siljanvegen 69
3719 Skien
Telefon privat 97010286
E-post nedberg@hotmail.no

Meglerinformasjon

Morten Saubrekka
Krogsveen Skien, kommer for salg i april.