publisert 08.03.2019

Vetlsætra

Oppland, Sør-Fron

Prisantydning salg: kr Høystbydende,pris diskuteres.

Driftsform(er): Sauehold
Totalareal: 238.2

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

1 1/2 et.
2 soverom i 2.et.
Stue,ett soverom i 1.et.,+stort kjøkken,entre,gang og bad.

Driftsbygning

Sauefjøs,en gammel og en nyere del

Andre opplysninger

Gården selges med besetning og redskap.

Drift og rettigheter

Gården har allmenningsrett med fiskebu ved Vinstervatna,og
seter på østkjølen i Sør-Fron

Beliggenhet

Ligger på ca.650m o.h på vestsiden,med lang solgang og flott utsikt over Sør-Fronbygda.
Kort veg til Kvitfjell og Gålå,ellers fine turmuligheter fra gården.
Kommunen skaffer skyss til skolene.

Fakta om gården

Prisantydning salg: Høystbydende,pris diskuteres.

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Sauehold

Dekar fulldyrka areal: 71
Dekar beite: 26.7
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 104.2
Dekar utmark: 31.2
Dekar totalt: 238.2
Gårdsnummer / bruksnummer: 52/6/0 tilknyttede eiendommer 4/1/0-49/10/0-49/13/0 m.fl.

Gårdens eier

Hans Oddvar Lillesæter
Kilevegen 516
2647 Sør-Fron
Telefon privat 48133366
E-post agnesl@online.no

Meglerinformasjon