publisert 02.04.2019

Torgeir Nordsletta

Finnmark, Karasjok

Prisantydning salg: kr 6 000 000 + dyr og maskiner eller høyst høystbydende

Driftsform(er): Melkeproduksjon
Totalareal: ca 500

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Enebolig oppført 1958 og påbygd 1979/80.

Driftsbygning

Fjøset er bygd i 1988 og er modernisert i 2010 da ble det satt inn melkerobot. Det er 41 liggebåser kyr og det er plass til ca. 40-45 ungdyr/kalver(binger).
Bruket har en melkekvote på ca. 257 000 liter, men det blir produsert over 300 000 liter i dag med leid kvote.
Fjøset er lettdrevet og grovforet blir kjørt inn med minitraktor (Avant).

Andre opplysninger

Takst foreligger

Drift og rettigheter

Fiskerett til Tanaelva

Beliggenhet

Gården ligger i Karasjok Kommune Holganjarga. Det er ca. 12 km fra Karasjok tettsted og ca. 10km fra Finnland.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 6 000 000 + dyr og maskiner eller høyst høystbydende

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Melkeproduksjon

Dekar fulldyrka areal: ca 250
Dekar utmark: ca 250
Dekar totalt: ca 500
Gårdsnummer / bruksnummer: 2021 23/22

Gårdens eier

Torgeir Nordsletta
Holganjarga
Karasjok
Telefon privat 92293296
E-post dagros3000@yahoo.com

Meglerinformasjon

Torgeir Nordsletta
Mobil 92293296
E-post dagros3000@yahoo.com