publisert 11.04.2019

Storbuan gård

Sør-Trøndelag, Meldal

Prisantydning leie: kr etter avtale

Driftsform(er): sau, ammeku, høns, hagebruk
Totalareal: 219

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)


Storbuan Økosamfunn SA søker etter flere mennesker som vil delta i økosamfunnet på Storbuan gård.


Vi har nå ledig en 4 roms leilighet og ønsker å leie denne ut til familie, par eller gruppe som ønsker å gå inn i
hagebruk- og/eller landbruksdriften på gården.

Se: http://www.storbuanokosamfunn.com/434387730?fbclid=IwAR0qJMaMZo8iCWqSwZl8NT9ErMEKyCOMa_caSVdcQR7VzU1s8VD7uURVsWw

Driftsbygning

Kufjøs (tidligere melkeproduksjon), sauefjøs og tre stallplasser. Stor låve. Verkstedhall. Bilverksted.

Andre opplysninger

Storbuan Økosamfunn SA søker etter familie, par eller person(er) som vil delta i/ eller være ansvarlig for

landbruksdriften på gården.

Gårdsbruket er et bærende element for økosamfunnet, og skal i tillegg til god landbruksdrift også være

miljøskapende for gjester og fastboende på gården.

Økosamfunnet er organisert som et samvirke/ andelslag. Hovedhuset på gården brukes til kursvirksomhet og utleie til grupper. I tillegg fins det 6 boenheteer på gården til fastboende.

Du/dere må delta i fellesmøter ( en gang pr uke) og andre samarbeidsfora.

For flere opplysninger skriv til oko-by@online.no eller ring 91174651.

Hjemmeside: www.storbuanokosamfunn.com

Facebookside: https://www.facebook.com/Storbuan-%C3%98kosamfunn-266049343748282/?view_public_for=266049343748282

Drift og rettigheter

Pr i dag har gården 40 sauer, 1 ammeku med kalv, høns, kaniner og hagebruk.

Beite for sau på 5000 daa leies fra statskog. Fiskerett og garnrett i Buvatnet følger gården.

Beliggenhet

Beliggenhet: Storbuan gård ligger i Meldal kommune, 350 meter over havet, midt ute i fri natur og i nærheten av vann og vassdrag. Naturreservater i umiddelbar nærhet.

Med bil er det 15-20 minutter til nærmeste tettsted(er) med blant annet skoler, barnehager, butikker ol, 45 minutter til Orkanger og 1,5 time til Trondheim.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie: etter avtale

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): sau, ammeku, høns, hagebruk

Dekar fulldyrka areal: 104
Dekar beite: leier 5000
Dekar overflatedyrka: 50
Dekar skog: 25
Dekar totalt: 219
Gårdsnummer / bruksnummer: 42/10

Gårdens eier

Storbuan Gård
Fjeldheimveien 14
7332 Løkken Verk
Telefon privat 91174651
Nettside http://www.storbuanokosamfunn.com
E-post okoby@online.no

Meglerinformasjon