publisert 16.04.2019

Skogstad

Sør-Trøndelag, Holtålen

Prisantydning salg: kr 850 000+omkostninger

Driftsform(er):
Totalareal: 28

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

127 kvm

Driftsbygning

134 kvm

Drift og rettigheter

Det er lenge siden det har vært drift på bruket. Anslagsvis 20 år. Tre båser. Ingen driveplikt.
Eiendommen har jakt- og fiskerettigheter i Østsida Utmarkslag. Rettighetene gjelder både storvilt, småvilt samt fisk.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 850 000+omkostninger

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er):

Dekar overflatedyrka: Ca 5
Dekar skog: Ca 20
Dekar totalt: 28
Gårdsnummer / bruksnummer: 55/13

Gårdens eier

Harald Vestgöte Kirsebom


Telefon privat 99456686
Nettside http://https://www.finn.no/145161384
E-post kirsebom@fastmail.fm

Meglerinformasjon

Tommy Nyrud
Eiendomsmegler 1 Røros

Mobil 98405032