publisert 29.04.2019

Petersborg

Hedmark, elverum

Prisantydning leie: kr For leie av bare kårbolig, samt garasje ønskes huslie på 7500.- kr. pr måned. Ved eventuelt ønske om dyrehold, og leie av jorder og beite. Kan pris diskuteres.

Driftsform(er): Sau, høner, gris og skog ved produksjon.
Totalareal: 700

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

2 stk.
Ett hovedhus, samt kår bolig

Driftsbygning

Sau fjøs

Andre opplysninger

Her er det muligheter for diverse dyrehold. Det er pr. dato innredet for Saue hold, samt med 2 stk. hest bokser. Det har blitt holdt høner og griser også i drift bygningen. Ved eventuell utleie kan redskap og utstyr bli benyttet.

Drift og rettigheter

Det er med en seter eiendom som kan benyttes.

Beliggenhet

Gården ligger i Sørskogbygden, og det er butikk og skole i bygden.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie: For leie av bare kårbolig, samt garasje ønskes huslie på 7500.- kr. pr måned. Ved eventuelt ønske om dyrehold, og leie av jorder og beite. Kan pris diskuteres.

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Sau, høner, gris og skog ved produksjon.

Dekar fulldyrka areal: 65
Dekar beite: 125
Dekar overflatedyrka: 90
Dekar skog: 550
Dekar totalt: 700
Gårdsnummer / bruksnummer: 172-01

Gårdens eier

Hans J Magnussen
Brattberget 70
2412 Sørskogbygda
Telefon privat 47471675
E-post hansjorgen.magnussen@forsvarsbygg.no

Meglerinformasjon