publisert 11.05.2019

Solbakken

Akershus, Aurskog Høkand

Driftsform(er): Dyrket
Totalareal: 15,8

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Enebolig

Driftsbygning

Garasjer

Andre opplysninger

2 Gjestehus

Beliggenhet

Vakkert beliggende nord i Haldenvassdraget (Akershus) ved Skulerudsjøen

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Dyrket

Dekar fulldyrka areal: 13
Dekar beite: 13
Dekar overflatedyrka: 13
Dekar skog: 1
Dekar totalt: 15,8
Gårdsnummer / bruksnummer: 138/22/26

Gårdens eier

Dag Bakken
Nordre Studserudvei 48
1970 Hemnes
Telefon privat 90277777
E-post dag@bakken.cc

Meglerinformasjon

Lena Eriksson
DNB Eiendom