publisert 16.05.2019

Ytre LEE

Sogn og Fjordane, Vik

Prisantydning salg: kr 900 000

Driftsform(er):
Totalareal: 73,2

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=147655117

Driftsbygning

FINN-kode: 147655117

Andre opplysninger

Garden ligg på Ytre Lee i Framfjorden,Vik Kommune. Gardstunet finn ein på 300 m.o.h. Garden Lee er ein bratt høgdegard, som merkjer seg ut med eit svært rikt kulturlandskap. Her har gamle driftsmåtar vore nytta heilt til vår tid. Det er bilveg til Ytre Lee via grenda Dale.
Lee er ein gamal gard. Alt for 3000 år sidan vart det dokumentert kulturspor på garden, og på 1300- talet er garden omtala i skriftlege kjelder. Talkumgruvene på Lee er også eit kulturhistorisk minne.
Dette ein ein sjeldan mulegheit til å sikre seg ein flott, historisk gard i Framfjorden. Eigedomen består av fleire bygningar og ein driftsbygning/fjøs. I tillegg til flott utsikt og natur, følgjer det med hjorteløyve i sameige, stølshus med fiskerett i vatn (med garn) og eit naust omgitt av fjord og fjell.

Drift og rettigheter

Sjå finn-annonsen og salsoppgåva for nærare beskriving av garden.

Beliggenhet

Sjå finn-annonsen og salsoppgåva for nærare beskriving av garden.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 900 000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er):

Dekar fulldyrka areal: 7,8
Dekar beite: 27
Dekar overflatedyrka: 16,3
Dekar skog: 20,8
Dekar totalt: 73,2
Gårdsnummer / bruksnummer: 54/4

Gårdens eier

Ingar Lee


Telefon privat 99737813
E-post ingar.lee@lyse.net

Meglerinformasjon

Olav Skjeldestad
Eigedomsmekling Sogn og Fjordane

Mobil 90564525
E-post Olav@eigedomsmekling.no