publisert 02.06.2019

Bratterud

Buskerud, Rollag

Prisantydning salg: kr 3500000

Driftsform(er): Ingen, men mange ulike dyr
Totalareal: 225mål

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Opprinnelig del fra 17 århundre, men bygd på og modernisert de seinere år.

Driftsbygning

Nytt utgangsrom til geiter, griser og ender samt nytt hønsehus - alt i liten målestokk

Drift og rettigheter

Skogsdrift da det bare er gjort tynningsdrift så langt. Gården har rettigheter i almmenningen med blant annet reinjakt på vidda, garnfiske på vidda. Gården brukes i dag blant annet av det lokale jaktlaget til elgjakt.

Beliggenhet

Gården ligger solfyllt til, med ingen nære naboer. 5km til butikk og barnehage. NYdelig utsikt utover bygda.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 3500000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Ingen, men mange ulike dyr

Dekar fulldyrka areal: 0
Dekar beite: 5mål
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 225mål
Dekar utmark: 225mål
Dekar totalt: 225mål
Gårdsnummer / bruksnummer: 62/2

Gårdens eier

Kristin og Olaf Roness
Kjommevegen 357
3626 Rollag
Telefon privat 97130197
E-post kris-b-m@online.no

Meglerinformasjon