publisert 13.06.2019

Åsvangvegen 684

Hedmark, Stange

Prisantydning salg: kr 5 000 000

Driftsform(er): Melkeproduksjon - Melkekvote ikke inkludert i prisen!
Totalareal: 349

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Historikk: Haukåsen er et kjent sted i lokalmiljøet og har en lang historie som både gjestehus, sykehjem og familiepleiehjem. Disse aktivitetene ble imidlertid lagt ned i 2005. Hovedbyggets andre etasje ble deretter stort sett brukt i forbindelse med gårdens jordbærproduksjon som innlosjering til jordbærplukkere.

Haukåsen er en gård i aktiv drift med melke- og jordbærproduksjon. Melkeproduksjonen skjer på gården, mens jordbærproduksjonen skjer på leide arealer lenger ned i Stange.

Entré: Fra tunet er det enkel adkomst til overbygget inngangsparti med belysning. Innenfor venter en hyggelig entré med lysmalte vegger, laminat gulv og god plass for garderobemøblement. To glassfelt ved døren og et vindu gir rikelig med dagslys til rommet. Ellers har boligen to bi-innganger og egen inngang til spiskammeret – slik at det blir kortest mulig gange fra bilen med matvarene.

Kjøkken: Kjøkkenet er på ca. 33 kvm og har dør til spiskammers på ca. 12 kvm. Det er også tilknyttet et kjølerom på ca. 2,5 kvm. Rommene bærer preg av tiden med aktiv drift som familiepleiehjem, og selve kjøkkenet er nærmest et industrikjøkken, som sist ble pyntet opp på slutten av 80-tallet.

Kjøkkenet byr på mange muligheter med tanke på et nytt fremtidig konsept for hovedhuset, men det er også fullt brukbart som privat kjøkken for vanlig gårdsdrift. Ellers er det også et kjøkken i andre etasje. Kjøkkenet i første etasje er tilknyttet en spisesal på ca. 38 kvm.

Stuer: Hovedbygningen har en rekke stuer, hvilket gir plass til alt fra sofagrupper til spisebord og tilhørende møblement. Her er det enkelt å trekke seg tilbake etter endt arbeidsdag. Rommene er av den koselige sorten, og den ene stuen har teglsteinspeis for ekstra varme og hygge. I tillegg har en av stuene en luft-til-luft varmepumpe som bidrar til jevn komfort i sonen.

Dagens spisestue går nesten over hele husets bredde og måler ca. 35 kvm. Rommet har parkettgulv, panel på veggene og plater i himlingen. Dagligstuen ved siden av er på ca. 40 kvm, og har også parkettgulv. Både dagligstuen og spisestuen har vinduer mot tunet, noe som gir meget gode lysforhold og et hint av landlig idyll. Ellers er peisestua er på ca. 22 kvm, mens salongen er på ca. 19 kvm.

Loftstue: Loftetasjen er i dag delt i fire rom som brukes til lagring, og det er adkomst fra trappegang midt i boligen. Loftet har isolert himling, slik at hele etasjen kan bygges ut og benyttes til andre spennende formål.

Bad/wc: Boligen har to wc-rom, dusjrom og bad i kjelleren, wc-rom i første etasje, samt to bad og et wc-rom i andre etasje. Noen av rommene holder enkel funksjonell standard fra 70-tallet, og det er et generelt oppgraderingsbehov for å møte dagens krav til modernitet og funksjonalitet.

Vaskeri og vaskerom: I første etasje er det vaskeri (ca. 30 kvm), og de store vaskemaskinene står igjen. I kjelleren er det vaskerom med opplegg for vaskemaskin og et tøyrom/strykerom.

Soverom og lagring: Hovedbygningen har i dag femten soverom. Hovedsoverommet er på hele 22 kvm, ligger i første etasjes sydvestre hjørne, og har god utsikt utover tunet. Rommet har egen servant, og kort vei til wc-rom med håndvask. De fjorten øvrige rommene ligger i andre etasje, hvorav ti har egen servant på rommet. I tillegg er det kjøkken, to bad og et toalettrom tilknyttet soveromsgangen.

I første etasje er det flere mindre rom med en størrelse under 10 kvm. Alle rommene har vinduer ut mot øst, gode lysforhold og legger til rette for hjemmekontor, lekerom, hobbyrom eller andre praktiske behov. Dessuten er kjelleren i den søndre delen delt opp i flere rom med blant annet to lagerrom, vedlager, fyrrom og gangareal med plass til frysebokser.

Driftsbygning

Fjøs med låve: Fjøs med låve står litt unna hovedbygningen, slik at den daglige driften ikke forstyrrer hovedtunet. Fjøset er bygd i elementer med gjødselkjeller, mens låven er ført opp i bindingsverk med betongdekke, slik at hele andre etasje er kjørbar. Det er adkomst til andre etasje over låvebro med rekkverk, fra stor gruset gårdsplass. Selve bygget fremstår som godt vedlikeholdt.

Låven inneholder to tårnsiloer på østsiden som fylles med vifter og tømmes med grabb (som henger i talje rett i fôrutleggeren). Siloene er 6 m i diameter og 10 m høye. Det er stor takhøyde inne i låven, og god plass til både kjøring og rangering. Flere gjennomsiktige plater i taket gjør at det er gode lys- og arbeidsforhold i etasjen.

Første etasje i låven inneholder flisrom, lager, wc-rom, dusj, gangareal/fôrsentral og melkerom. Melkerommet ligger rett ved inngangen, måler rundt 19 kvm, og inneholder blant annet tank på 1200 liter. Melkerommet er pusset opp, og fremstår som lyst og rent. Fjøsdelen måler rundt 10 x 20 m og har båsplasser, pluss binger med forbrett i midten. Forbrettet har en bredde på ca. 2,40 m og takhøyden i fjøset er på ca. 2,60 m.

Øvrige bygninger: Det står flere andre mindre bygninger på eiendommen. Noen av disse har til dels større behov for vedlikehold/oppussing, mens andre – slik som brakkene i forbindelse med tidligere jordbærproduksjon, er i bedre stand. Det er blant annet oppført en hytte med to rom, et gammelt fryseri, hundehus og tre brakker. I tillegg kommer undernevnte bygg;

Gamle låven ble sist brukt til sauefjøs, men har potensielt flere alternative bruksområder, som f.eks. privat hestehold. Det trengs noe ombygging og vedlikehold. Låven har steinsatt låvebro, og flankerer hovedbygningen mot vest, noe som er med på å prege eiendommen.

Stabbur med garasje har innlagt strøm, to lagerrom i første etasje og en stor sal i hele andre etasje. Det er en trivelig stemning i salen som delvis har isolerglassvinduer. Når det gjelder garasjen har denne plass til to mindre biler/kjøretøy.

Verksted/delelager var tidligere benyttet som grise- og hønsehus. Bygget har adkomst gjennom hengslet slagport med en kjørehøyde på ca. 2,50 m, og det er to vinduer på hver langside slik at det er bra med lys inne. Verksted/delelager er plassert på tunet mot øst, ved siden av drengestuen.

Drengestuen består av et smalt lagerrom på den ene siden mot hovedbygningen og stue med soverom bak på den andre siden (sydsiden). Videre er det et velholdt maskinhus med innlagt strøm. Bygget er delt i to uisolerte rom med mønehimling, og har adkomst via store skyvedører med en kjørehøyde på ca. 3,25 m.

Traktorgarasjen er velholdt og ble oppført i 1983. Garasjen har innlagt strøm, og et isolert kjølerom mot øst som benyttes til jordbærlager. Bygget har blant annet adkomst gjennom hengslede slagporter med god størrelse til dagens maskiner (høyde 2,95 m). I tillegg til overnevnte bygg kommer boligene Åsvangvegen 682 og Åsvangvegen 700. Disse er ikke er i bruk, og regnes ikke som beboelig

Andre opplysninger

Åsvangvegen 684, Haukåsen Gård, er et stort gårdsbruk bestående av hovedbygning, fjøs med låve og en rekke tilhørende bygninger. Byggene danner et hyggelig gårdstun, og den nordvestvendte utsikten mot Nes og Helgøya er særdeles flott. Du kan i tillegg se helt til Jotunheimen når været tillater det. Gården ligger skjermet og driver i dag med grasproduksjon og jordbærdyrking. I tillegg er gården medeier (1/3) i Sorten Fellesbeite.

Drift og rettigheter

Selve tomten er opparbeidet som et romslig tun med flaggstang, tuntre, prydbusker, beplantninger, åpent plenareal og gruset adkomstvei. Dessuten er det et velstelt hageareal med gamle epletrær. Gårdsplassen foran hovedbygget er utformet som en rundkjøring og det er flere oppstillingsplasser. Solforholdene er optimale, og det bys på nydelig utsikt, overbygget terrasse og en hyggelig balkong.

Eiendommens fulldyrkede jordbruksareal er på 147,2 dekar. Jordbruksarealet ligger i flere teiger rundt tunet og inne i skogen. Arealet er stort sett grunnlendt, til dels med bergskjær. Kvaliteten er skiftende med til dels mye stein. Mot øst er det et skifte med myr (Stormyra) på rundt 66 dekar.

Eier opplyser at Stormyra ble dyrket ferdig på 70-tallet og grøftet to ganger med grovere dimensjon slik at grøftetilstanden nå er bra. Også teigen i nordvest (23,9 dekar) er drenert myr. I følge eier er hele arealet bra grøftet.
Næring: Gården har en melkekvote på 103 958 kg.Ved salg på det (noenlunde) frie markedet betales det per i dag mellom kr 16,- og 17,-/ per liter. 80% av kvoten kan selges privat mens 20% må selges til staten for kr 2,50,-. Det gir ca. kr 13,50 per liter i beregnet statens del. Med trekk for politisk og markedsmessig usikkerhet skulle verdien på kvoten vurderes til kr 12,- per liter. Melkekvoten følger ikke salget.

Melkeproduksjon drives med grunnlag i arealet rundt gården, pluss noe leiejord. Det dyrkes gras på hele det fulldyrkede arealet til gårdens melkekubesetning på rundt 18 kyr, pluss ungdyr. Eieren har forpaktet ca. 125 dekar til med gras oppe i Asbygda. I tillegg er gården medeier (1/3) i Sorten Fellesbeite. Beitelaget disponerer i følge eieren rundt 600 dekar med beiteareal i Romedal Allmenning, ca. 18 km fra gården.

Grunnen eies av allmenningen, mens fjøset og seterhus eies av sameiet. Sameiearealene gir i vanlige år for-grunnlag for tre måneder om sommeren, slik at det settes fri en del arbeidstid i vekstperioden. Sameiet, som i følge regnskapsføreren ikke er et eget skattesubjekt (DA), blir ført som et fordelingsregnskap på kostnadene. Mjølkeoppgjøret går rett inn på den enkeltes konto. De to eldre bygninger - fellesfjøs med melkegrav og seterhus - eies av deltakere med 1/3 hver.

I tillegg ble det drevet med jordbær i lang tid på leiejord lenger ned i Stange. I 2018 ble det forpaktet rundt 66 dekar til jordbærdyrking. Det finnes et driftsopplegg med kjølerom og lager på gården, i tilfelle at en fremtidig eier ønsker å fortsette med jordbærproduksjon. Jordleieavtalene er muntlig og på årsbasis, men eier opplyser at disse muligens kan overtas.

Skogens areal er ifølge kart fra Nibio 167,6 dekar hvorav 156,5 dekar produktivt. Det er flere teiger, hvor det meste ligger rundt gården og det fulldyrkede arealet. Det som ligger litt lenger unna, rundt Stormyra og under kraftlinjen, er stort sett uproduktivt skogsareal.

Markslagsfordeling blir 41,6 daa høy bonitet, 67 daa middels og 47,9 daa lav bonitet. Gjennomsnittsboniteten er G14/17 og F14. Siste hogsten var i 2010, nordøst for tunet.
Store deler av skogen står i hogstklasse Ill og IV. Eieren opplyser at furuskogen ved eiendommens grense i vest (23,1 daa) er fin furu finerskog.

Nord for denne teigen, helt i nord vest er det en teig på 22,4 daa med ungskog i hogstklasse lI. Skogen har gode vekstvilkår og bra bonitet. Likevel kan det ikke tas ut større verdier i nærmeste framtid. I den eldre produksjonsskogen som står i hogstklasse IV, kan tynningen forsyne gårdens sentralfyranlegg med ved.

Beliggenhet

Gården ligger ca. 400 moh. i landlige, naturskjønne og barnevennlige omgivelser på Åsvang i Stange kommune. Det er ca. 10 min kjøring til Åsbygda barneskole, hvor også Åsbygda barnehage ligger. Ellers er det ca. 12 min kjøring til Romedal ungdomsskole, som har uteplass med lekeapparater. Like bortenfor skolen ligger Solvin barneskole, med både er ballbinge og to fotballbaner.

På Åsvang har du flotte tur- og friluftsområder i nærmiljøet, og jakt og fiske står også på menyen. Samtidig er det forholdsvis kort vei til det du måtte trenge i hverdagen. Nærmeste bussholdeplass er Høgåstorvet som ligger nede ved hovedveien (ca. 600 m), og det er ca. 19 min kjøring til Stange sentrum. Nærmeste dagligvare er Joker Åsbygda med post i butikk, og Kiwi eller Spar Romedal.

I Stange sentrum er det et bredt utvalg av servicetilbud og fasiliteter, samt tog- og busstasjon med hyppige avganger både til Hamar og Oslo. Det tar ca. 25 min med bil fra Stange til Hamar og CC Stadion, innlandets største senter for handel og næring. Her er det et moderne kjøpesenter med butikker og serveringssteder, flotte uteområder og en offentlig park på taket av bygningen.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 5 000 000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei
Driftsform(er): Melkeproduksjon - Melkekvote ikke inkludert i prisen!

Dekar fulldyrka areal: 147,2
Dekar skog: 167
Dekar totalt: 349
Gårdsnummer / bruksnummer: 362/1

Gårdens eier

Nils Magne Sjøli
Åsvangvegen 684
2332 Åsvang
Telefon privat 90600054
Nettside http://https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=133297924
E-post nils.sjoli@outlook.com

Meglerinformasjon

Helge Hågensen
DNB Eiendom

Mobil 41401448
E-post helge.hagensen@dnbeiendom.no