publisert 18.06.2019

Aunet

Sør-Trøndelag, Hitra

Prisantydning salg: kr 2.000.000

Driftsform(er):
Totalareal: 905,1 https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/5013/112/1/0

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Bygd på 50 tallet, beboelig men trenger rehabilitering.

Driftsbygning

Startet rehabilitering med bytte av golv. Brukt til stall og senere galleri.

Andre opplysninger

Nøst på eiendommen.

Drift og rettigheter

Småbruket ligger ved sjøen med eget naust og det et lite vatn på eiendommen. Hjort og rådyrjakt.

Beliggenhet

Småbruket ligger ved Utset på Hitra.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 2.000.000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er):

Dekar fulldyrka areal: 9,4 ( gammel oppmåling, arealene er ikke brukt på mange år. En nabo har slått av ca 2 mål.
Dekar beite: 1,5
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 94,7
Dekar utmark: 787,5
Dekar totalt: 905,1 https://gardskart.nibio.no/landbrukseiendom/5013/112/1/0
Gårdsnummer / bruksnummer: Hitra kommune 112/1

Gårdens eier

Steinar og Elizabeth Solberg
Gamle Åsvei 42
7020 Trondheim
Telefon privat 92411825 / 92016470
Nettside http://https://www.finn.no/realestate/homes/ad.html?finnkode=150431916
E-post elizabeth.solberg@gmail.com

Meglerinformasjon

Renate Ledel
EiendomsMegler 1 Hitra/Frøya

Mobil tel:+4746476855