publisert 24.06.2019

bjørndal

Hordaland, fusa

Prisantydning salg: kr 2,3 -2,5

Driftsform(er): sau / skog
Totalareal: 927 mål

Hus og bygninger

Fakta om gården

Prisantydning salg: 2,3 -2,5

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): sau / skog

Dekar fulldyrka areal: ca 40
Dekar beite: 68
Dekar totalt: 927 mål
Gårdsnummer / bruksnummer: 52.4

Gårdens eier

Sten Bugge
Bjørndal 46
5640 eikelandsosen
Telefon privat 90894394
E-post stenbugge@hotmail.com

Meglerinformasjon