publisert 04.07.2019

Melkesletten

Nordland, Vågan

Prisantydning salg: kr 5 mill. Enighet om kår kan prisen bli en annen

Driftsform(er): Sau,turister og fiske
Totalareal: 100 innmark utmark ikke skiftet,felles med andre

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Lofothesten påbygd i 2002 110 m2

Driftsbygning

Påbygd ombygd er nå 670 m2 for utleie til turister

Andre opplysninger

Stor garasje 200m2 verksted ogsagbruk

Drift og rettigheter

Fiske ogj jaktretigheter egen sjøtomt med veirett, kloak og vannver er privat Ingen utgifter. Det er ingen bo og driveplikt

Beliggenhet

Bruket ligger i lofoten med ny skole og butikk , utsikt mot nord i Gimsøystraumen med midnattssol

Fakta om gården

Prisantydning salg: 5 mill. Enighet om kår kan prisen bli en annen

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Sau,turister og fiske

Dekar fulldyrka areal: 30
Dekar beite: Utmark vet ikke
Dekar overflatedyrka: 20
Dekar skog: 10
Dekar utmark: Vet ikke
Dekar totalt: 100 innmark utmark ikke skiftet,felles med andre
Gårdsnummer / bruksnummer: Gr60 br7 i vågan

Gårdens eier

Inge elling strand
Brennaveien 749
8313 kleppstad
Telefon privat 90863317
E-post Inge.elling.strand@gmail.com

Meglerinformasjon