publisert 10.07.2019

Njukadn

Oppland, Vang

Prisantydning salg: kr 1 800 000

Driftsform(er): Ingen
Totalareal: 449,6

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshuset frå 1986 har er tre soverom, stor stove, kjøkken og bad i hovudetasjen, samt to rom i den uinnreidde kjellaren.

Driftsbygning

Det gamle tunet på garden består av eldre låve/fjøs og våningshus. Ingen av desse bygga har nokon driftsmessig verdi for garden.

Drift og rettigheter

Det har ikkje vore gardsdrift på garden på mange år - innmarka har vore utleigd.

Det er sameigerettar i Smådalen med gamalt stølshus og eige jorde i rolege og idylliske omgjevnader på Øynadn. Det er også ein fjellteig med strandlinje langs Nordre Syndin med fiskerett. Samla sett er det jakt- og fiskerettar i Smådalen, heimliene og Syndinområdet.

Den dyrka marka ligg på båe sider av bygdevegen, mens dei resterande teigande ligg opp frå garden og inn til Syndin.

Beliggenhet

Njukadn ligg ope og solvendt langs Klukkargardsvegen i sentrum av Vang i Valdres. Her er kort veg til skule, barnehage og andre sentrumstilbod samstundes som det er stort utsyn og ein lite trafikert bygdeveg.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 1 800 000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Ingen

Dekar fulldyrka areal: 27
Dekar beite: 6,3
Dekar skog: 281,5
Dekar totalt: 449,6
Gårdsnummer / bruksnummer: 43/2 og 4

Gårdens eier

Olav Ellingbø


Telefon privat 911 58 731
Nettside http://https://www.vangivaldres.no/arbeid-og-bustad/gard-og-smaabruk/bruk-i-vestre-slidre-og-vang/njukadn-432-og-4/
E-post bonden55@hotmail.com

Meglerinformasjon