publisert 22.07.2019

Skåre

Sogn og Fjordane, Stryn

Prisantydning salg: kr 6 350 000

Driftsform(er): Sauebruk
Totalareal: 259,3 da

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Arkitektteikna våningshus på 287 m2 i 2 etg frå år 2000 . Høg standard, vannboren varme, 4 soverom, 2 bad, 3-delt stove i tillegg til stove/ kontor i 2.etg, vaskerom, lomperom og boder. Kjellar under del av huset.

Driftsbygning

Driftsbygning på 921 m2 for 200 v.f. sau, bygd i 1978.
Full kjellar under heile bygget.

Andre opplysninger

Kårbustad i 1,5 etg. på 176 m2 frå 1898, med fleire oppgraderingar, seinast i 2004.
Redskapshus med romslege portar, bilgarasjer og golv på 2 nivå, på 210 m2, bygd i 1987.
Redskapshus med 2 etg ( ligg utanom tunet) på 120 m2 frå 1978.
Sel på Skjerdingsdalssetra, 60 m2 frå år 2006.

I tillegg grillhus, kjølerom for slakt, røykeri for kjøt og fisk. Overbygd uteplass.

Det er innhenta landbrukstakst på eigedomen. Prisantydning er sett lik takst

Drift og rettigheter

Sauebruk med store område med felles beite både på Skåre og i Skjerdingsdalen der setra ligg. Har Jaktrett på hjort og tilgang til reinsløyve på Strynefjellet.


Kårbustaden har siste par åra vore leigd ut til turistar på sommaren.

Det er konsesjonsplikt og odel på garden. Ingen av dei med odelsrett har sagt eg interessert i overtaking.

Beliggenhet

Gardstunet ligg lengst vest i klyngetunet på Skåre, øvst i Hjelledalen ved oppstiginga til Strynefjellet.


Det er 4 km til daglegvarebutikk med drivstoff, og 7 km til Hjelle med barnehage og barneskule.
Det er god veg til kommunesenteret som ligg 33 km unna. Gardstunet ligg vel 200 m.o.h. og ca 250 m frå Rv 15.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 6 350 000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja
Driftsform(er): Sauebruk

Dekar fulldyrka areal: 61,8 da
Dekar beite: 29,2 da
Dekar overflatedyrka: 18,0 da
Dekar skog: 150,3 da
Dekar totalt: 259,3 da
Gårdsnummer / bruksnummer: 15/4

Gårdens eier

Jørgen Skåre og Berit Wetlesen
Skåre , Strynevegen 3196
6798 Hjelledalen
Telefon privat 909 73 488 eller 909 24 466
E-post be-wetl@online.no

Meglerinformasjon