publisert 29.07.2019

Sørum

Oppland, Nordre Land

Prisantydning salg: kr 2 300 000.-
Prisantydning leie: kr 10 000.-

Driftsform(er): Sau
Totalareal: 92

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Bolighus oppført 1952, påbygd 76 og 88.
Etterisolert hoveddel i 85, samt skiftet vinduer i 85-92.
1 bad, 4 soverom.
Borehull inntil husvegg som kan benyttes til vannbåren varme etc.
Grei standard.

Driftsbygning

Låve bygd i 1946(?) påbygdog restaurert i 81.
1 fjøsdel ombygd til sau i 2009 med strekkmetall og stålinnredning,plass til 75 søyer.ca. 130 m2.
2 fjøsdel. Betong og tallefjøs, blir idag beukt til stall og avlastningsfjøs i lamming etc.
Ca 108 m2.
Vognskjul bygd i 1991.ca, 90 m2.
Skåle/uthus, bygd i 1950.
Enkel bilgarasje, bygd i 1990.
Tømmerhytte , ca. 10 m2, satt opp i 1986.

Andre opplysninger

Nåværende leietakere flytter i september, deres besetning på 38 søyer med gammelnorsk spælsau kan overtas. Det betyr mye i en oppstartsfase med tanke på inntekter/ tilskudd.
Felles vannforsyning med 2 bolighus.
VISNING FRA OG MED FEMTENDE AUGUST.

Beliggenhet

Bruket ligger i fine omgivelser i utkantwn av et kulturlandskap bestående av dyrket mark og beiter og rett utenfor gjerdet er det beitehavn til besetningen og tusenvis av mål med skogarealerr til rekreasjon, fiske og bærturer.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 2 300 000.-

Prisantydning leie: 10 000.-

Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja
Driftsform(er): Sau

Dekar fulldyrka areal: 55
Dekar beite: 4
Dekar skog: 33
Dekar totalt: 92
Gårdsnummer / bruksnummer: 103/16

Gårdens eier

Nils H Lium


Telefon privat 99790475
E-post nils@landanleggsgartner.no

Meglerinformasjon