publisert 30.07.2019

gnr.7

Rogaland, Haugesund

Prisantydning leie: kr 10.000

Driftsform(er): Hest, sau, skog
Totalareal: 459,6

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

1 1/2 etg. Leies ut uten kjeller (eieren vil beholde hybbelleilighet som er innredet i kjelleren som fritidsbolig).
Huset bygd i 1987 er i bra stand men trengs renovering. Området rundt huset er ikke opparbeidet noe vesentlig.
BRA ca.192

Driftsbygning

Gammel driftsbygning uten vesentlig verdi.

Andre opplysninger


Eiendommen er blant de større i Haugesund kommune.

Drift og rettigheter


Eiendommen har ikke bo eller driveplikt. Utmark har verdi i hogst og eventuelle rettigheter på jakt. Eiendommen ligger innfor støy sone til skytebane som er planlagt utvidet. 17 mål er ca fjell. Resten er lyng/myr/beitemark for hester.

Beliggenhet

Tomten er automatisk fredet pga bosetning-aktivitetsområde. Eiendommen ligger i tillegg delvis innfor strandsone på 100 meter. Fin utsikt, ved innsjøen. Egnede turområder. Saltveit skolekrets.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie: 10.000

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Hest, sau, skog

Dekar fulldyrka areal: 16,2
Dekar beite: 30
Dekar overflatedyrka: 1,7
Dekar skog: 80,9
Dekar totalt: 459,6
Gårdsnummer / bruksnummer: 4

Gårdens eier

Arni Skogland
Drammensveien 66, HO201
0271 Oslo
Telefon privat 90247003
E-post arniskog@yahoo.com

Meglerinformasjon