publisert 02.08.2019

Bygdevegen 150,151

Møre og Romsdal, Ørskog

Prisantydning salg: kr 4900000

Driftsform(er):
Totalareal: 178069.6

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus:
Huset har skifer og bølgeblikkplater som taktekking fra byggeårene/eldre dato.
Hoveddelen er oppført i en tømmerkasse som var vanlig på utførelsestidspunktet, tilbyggene i bindingsverk/trekonstruksjoner.
Fasader er kledd med liggende bordkledning fra 1990-tallet og mot nord fra ca 2004.
Huset har PVC vinduer fra ca 2006, 2-lags glass. Ytterdører: Eldre kjellerdør i tre med enkle glass.
Malt hovedytterdør fra 2000-tallet. 2-fløya balkongdør i PVC fra 2006.
Trebjelkelag.
Grunnmur fra byggeår er oppført i naturstein, utvendig pusset og malt.
Treterrasse mot vest på ca 32 kvm, utepeis, levegger brukt som rekkverk.
Støpt terrasse mot øst over garasje på ca 46 kvm, i tillegg støpt flislagt platt mot nord på ca 26 kvm.

Tekniske installasjoner:
2 stk teglsteinspiper fra byggeår. Vedovn i stue mot vest. Vedovn i stue mot øst.
Avløpsrør av plast. Vannrør av kobber. Stoppekran i bod.
Ca 200 l varmtvannstank fra 2006.
Automatsikringer i el skap i hovedsak fra 2006, utført av Brattvåg Elektro AS, noen få eldre automatsikringer.

Kårhus/hel tomannsbolig:
Huset har pappshingel som taktekking fra ca 2005.
Bygget er oppført i en modulkonstruksjon. Utvendig kledd med stående bordkledning fra byggeår 1(970-tallet).
Kobla glass i trevinduer fra byggeår (1970-tallet)
Malte hovedytterdører fra byggeår.
2 stk leddporter i metall i garasje i kjeller.
2 stk malte dører i kjeller.
Trebjelkelag.
Betong i grunnmur - fra 2005.
Treterrasse mot øst på ca 12 kvm.
Treterrasse mot vest på ca 34 kvm.

Våningshus:
Bad - Loft: Utifra alder og konstruksjon står badet foran full oppgradering. Tilfredstillende sluk må etableres.
Bad - 1. etasje: Utifra alder og konstruksjon står badet foran full oppgradering.
Bad - Kjeller: Utifra alder og konstruksjon står badet foran full oppgradering.
Vaskerom - Kjeller: Vaskerom i underetg har ikke dagens krav til våtrom, men mer vaskekjeller "standard" med åpne
murkonstruksjoner.
Loft : Etasjeskillere og gulv på grunn: Målt avvik på over 20 mm på kontrollerte steder, stedvis noe knirk.
1. etasje Etasjeskillere og gulv på grunn: Målt avvik på over 30 mm på kontrollerte steder.
Tak: Tekking (undertak, lekterog yttertekking) Ikke undertak, betydelig med åpninger, og dermed stedvise lekkasjer, påregnelig med snarlig utskiftning.

Kårhus:
Bad - 1. etasje øst: Utifra alder og konstruksjon står badet foran full oppgradering.
Kjøkken - 1. etasje øst: Avtrekk. Defekt ventilator.
1. etasje øst: Etasjeskillere og gulv på grunn: Målt avvik på over 30 mm på kontrollerte steder.
1. etasje vest: Etasjeskillere og gulv på grunn. Målt avvik over 30 mm på kontrollerte steder gjennom hele rom

Driftsbygning

Driftsbygning:
Driftsbygningen ble oppført i 1953. Den ble ombygget fra ku til sau i 2003.
Grunnmur/kjellermur av betong. Vegger i 1.etasje av betongstein. Vegger og tak er en grindkonstruksjon.
Utvendig veggkledning av stående bordkledning. I tillegg er vegger mot øst og vest kledd med aluminiumsplater.
Takopplett over kjørebrua. Mønetak med tekking av bølgeblikk. Lysplater er montert over siloen.
Etasjeskiller av trebjelkelag. Lovebru av betong.

Andre opplysninger

Stabbur:
Bygget står på lecamurer. Vegger over grunnmur av lafta tømmer. Stående bordkledning. Mønetak tekket med bølgeblikk.

Drift og rettigheter

Jakt og fiskeretten
Flere bruk sin rett til å drive jakt er slått sammen til et større jaktvald og leies så ut til et jaktlag som har langsiktig avtale. Dette gjelder både storvilt og småvilt. For tiden er kvoten 12 hjorter og fri avskyting av rådyr og småvilt. Det har dei siste fem åra blitt utbetalt kr. 50 000,- pr. år for småviljakta. For storviljakta er beløpet kr. 30 000,- pr. år. I tillegg til jaktretten har også eiendommen fiskerett i elva og i 2 fjellvatn. Det har ikke fremkommet opplysninger om inntekter fra fiskeretten. Den takserte eiendommen sin andel av inntektene fra jakta er 7% pr. år. Årlige inntekter av jaktretten er kr. 5 775,-. Årlig inntekter kapitaliseres med 5% til kr. 115 500,-

Fallretten og feste
Eiendommen har fallrettigheter i Vaksvikelva. Opplysninger vedrørende fallretten og fetet er muntlig og skriftlig opplysninger fra eier(ne) og Clemens kraft AS. Rettigheten er organisert i Kverve Fallrettseigarlag. Gnr. 75, bnr. 2 sin andel av fallretten er 7,08%. Fallretten er utleid til Clemens kraft AS som har bygd kraftverk. Produksjonen startet opp i 2018. Årsproduksjonen er planlagt til 22,5 GWH. Dette er et estimat for normalproduksjon, men den vil variere fra år til år og følgelig påvirke fallrettsleia. Fallrettsleia bygger på inntekter på 38 øre/kWh. Det foreligger ikke regnskapstall. Forventa fallrettsleie for bruk 75/2 bygger derfor på matrise utarbeidet av Clemens kraft AS. Denne viser er gjennomsnitt over en periode på 20 år på kr. 72 000,-. Ved større kraftproduksjon enn beregnet vil den årlige verdien øke. I tillegg til verdien av fallretten skal det betales en årlig leie for grunnen til inntaket. Den årlige leia som for tiden er på kr. 1 250,- skal reguleres etter KPI. I taksten er årlige leie av inntak justert i samsvar med fremlagte matrise til kr. 2 000,- pr. år om 20 år. Årlige inntekter fra leie av fallrett og leie av grunn til inntaket kapitaliseres med 5%. Kapitalisert verdi av fallretten er kr. 1 440 000,-. Kapitalisert verdi av leie av grunn til inntaket er kr. 40 000,-

Hyttetomt Grytalisætra
Hyttetomta på Grytelisætra skal følge garden. Den kan festes bort, men ikke fradeles og selges. Arealet er ca 2,5 daa.

Tomt Sportskapellet
Eiendommen eier ca. 9% av andelene i Sportskapelltomta på Vaksvikfjellet. Årlig mottar eiendommen kr. 600,- i leie. Årlig leie kapitaliseres med 5%.

Sameiet Åsrørene hyttefelt
Eiendommen har ca. 9,1% av andelene i sameiet Åsrørerene hyttefelt. Feltet har til sammen 112 tomter. Reguleringsplanen er godkjent. Føresegnene er vedtatt og feltet er klar for utbygging. I følge føresegna kan det oppførast hytter med ei grunnflate på inntil 90 kvm, og uthus inntil 15 kvm. Forventa råtomtepris i dette område er ca. kr. 150 000,-. Føresegna inneholder ikke krav til rekkefølge, men det vil ventelig ta noen år før alle tomtene er solgt. I taksten legges det til grunn en gjennomsnittspris på kr. 150 000,ø og at 5 av tomtene blir solgt i nær fremtid. Videre legges til grunn at de 5 ikke blir solgt før det har gått 10 år.

Fradelt hytteomt. gbr. 75/198
Hyttetomta som er ca. 1 daa, ligger på nyløetufta. Tomta er opparbeida med veg, vann og kloakk. Tomta er regulert til fritidseiendom.

I tillegg har bruket ca. 8 % av jordsameiet Grytalisætra grunneierlag, herav 2 skogteiger på til sammen 253,7 daa.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Vaksvika i Ørskog kommune, ca. 9 km fra kommunesentrum på Sjøholt. Til nærmeste by, Ålesund, er det 46 km (ca. 45 minutter med bil). Til Moa tar det ca. 35 minutter. Barnehage i Vaksvika bare noen hundre meter unna eiendommen. Ellers barnehager og barne- og ungdomsskole samt idrettshall og kunstgressbane på Sjøholt. Alle offentlige sørvistilbud samt butikker er på Sjøholt. Småbåthavn i Vaksvika. Flotte turområder både sommer som vinter i nærområdet på Vaksvikfjellet, Grytalisætra, Lauparen og Kjersemsætra for å nevne noe.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 4900000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er):

Dekar totalt: 178069.6
Gårdsnummer / bruksnummer: 75/2

Gårdens eier

Dag Helge Lianes


Telefon privat 450 43 155
E-post dhlianes@stayon.no

Meglerinformasjon

Audun Sjøholt
Notar

Mobil 90603774
E-post Audun@notar.no