publisert 05.09.2019

Tveita

Hordaland, Sveio

Prisantydning salg: kr 9200000

Driftsform(er): Eggproduksjon, sauehold, skogdrift
Totalareal: 268

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus er opprinnelig oppført ca. 1973 og er betydelig oppgradert både innvendig og utvendig i 2013 - 2014. Hele hovedetasjen er pusset opp og det er
blant annet nytt kjøkken og bad, nye vinduer, nytt røropplegg og det meste av det elektriske anlegget er skiftet ut.
Utvendig er det blant annet ny taktekking og ca. halvparten av kledning på huset er skiftet. Innlagt fiber.
For ytterligere beskrivelse av standard henvises det til vedlagt tilstandsrapport for våningshus og garasje.

Driftsbygning

Driftsbygning er opprinnelig oppført 1997 og benyttes idag til produksjon av egg, samt til redskapshus, lagerrom, sauehus og verksted. Mye av bygningsmassen står udisponert og her er det mulighet for videre utnyttelse eller utleie av lagerplass.
- Driftsbygning er tilbygget i 2013, 17 kvm bygg for fôrvekt.
- Støpt ny plate utenfor inngang og nytt fundament under fôrsiloer (2013)
- Modernisert/ombygget smittesluse og nye vinduer i servicebygg (2013)
- Oppgradert med nye vifter med ekstra kapasitet (2014), 10 utblåsingskanaler bygget.
- Leaset Jansen (Holland) innredning med konsesjon for 7500 verpehøns, nytt elektrisk vaske -og pakkelinje (2019). Innredning er satt i drift 2019 og er levert av felleskjøpet. Leasingavtalen er 10 år og overtas av kjøper. Eggproduksjonen er i full drift og opplæring kan gis ved forespørsel/ønske.

Av teknisk utstyr er det vaske/pakkelinje, kjølerom, styringsopplegg for ventilasjon/temperatur/fôr/vann og to store kraftfôrtanker. Brannvarslingsanlegg.

Utvendig har bygget fasade med betongelementer og betongtakstein som taktekke. Takrenner og nedløp i plast. Bygningen er solid oppført i betongelementer og fremstår godt ivaretatt og vedlikeholdt.

Utvendig er det bygget gjødselskum med stor kapasitet.

Andre opplysninger

Naust er nedfalls og ansees kun som nausttomt.

Rundbue hall på ca. 100 kvm, oppført i 2015. Bra reisverk med støpt såle rundt. Ny duk fra W. Giertsen og valset singeldekke innvendig. Leddheisport og gangdør i hver sin kortende som er kledd med liggende treverk.
Stor opparbeidet grusplass både utenfor denne og verksted.

Garasje oppført i 1980. Skiftet tak og noe kledning i 2014.

Eiendommen har areal som årlig gir andel av hjorteløyve.

Øvrig utstyr som traktorer, gravemaskiner, og ellers tyngre redskaper medfølger ikke handelen. El-bil lader i garasje medfølger heller ikke handelen.

Spennende og idyllisk beliggende eiendom med svært stort potensial for videre utnyttelse av ubenyttede arealer i driftsbygningen. visning bør foretas for korrekt inntrykk og omfang!

Drift og rettigheter

Dyrket og overflatedyrket areal er fordelt på flere teiger godt tilgjengelig nær tunet og ved offentlig vei. Arealene er holdt i bra hevd, og gir bra avlinger. Arealet er relativt flatt og grøftetilstand fremstår bra. Arealet er benyttet til grasproduksjon og beite.

Innmarksbeite ligger i tilknytning til øvrige dyrkede arealer, kanter og småteiger. Relativt nye gjerder.

Skog med ca. 64,6 da særs høg bonitet og ca. 101,6 da høg bonitet. ca. 39,2 da uproduktiv skog. Det er felles traktorvei over eiendommen som gjør uttak av skog relativ greit.

Lang sjølinje og halvøy er del av eiendommen. Til øya går traktor vei delvis ut på egen eiendom, resterende 7-800m svinger seg ut i tydelig sti ut fra denne, ellers kort avstand med båt frå nausteiendom, frå Valevåg båthavn eller ferjekai.

Nausttomt i Tveitavika, med kommunal veg heilt frem i kort avstand fra hovedhuset.

Resten av arealet består hovedsakelig av tunområde og veier.

Felles skog/utmarksteig med 4-5 andelshavere.

Eiendommen har areal som årlig gir andel av hjorteløyve.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Tveita ved Valevåg i Sveio kommune. Det er ca. 2 km til ferjekai på Valevåg, ca. 20 km til Stord og ca. 40 km til Haugesund. Nærbutikk, Valenstrand Skole og Valenstrand Barnehage.

Fakta om gården

Prisantydning salg: 9200000

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja
Driftsform(er): Eggproduksjon, sauehold, skogdrift

Dekar fulldyrka areal: 35
Dekar beite: 8
Dekar overflatedyrka: 8
Dekar skog: 166
Dekar utmark: 40
Dekar totalt: 268
Gårdsnummer / bruksnummer: 11/4

Gårdens eier

Martin Strømøy


Telefon privat 41215021
Nettside http://https://www.finn.no/realestate/businesssale/ad.html?finnkode=156395774
E-post mstromoy@gmail.com

Meglerinformasjon

Håkon Andrè Nilsen
EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS

Mobil 92286486
E-post hakon.nilsen@em1sr.no