publisert 06.09.2019

Dalhaug

Troms, Skånland

Prisantydning salg: kr 900 000 kr
Prisantydning leie: kr Vanlig jordbruksleietakst slott eller beite

Driftsform(er): Jord og skogbruk
Totalareal: 246,3

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

70 m2

Driftsbygning

Kun uthus med vedbod og soverom

Andre opplysninger

Har veirett til høyfjell

Drift og rettigheter

Gode jakt og fiskemuligheter.
Rett til allmenningen
Uregistrert jordsameie, sum grunneiendom 6953,2

Beliggenhet

Ligger i Trøssemark med utsyn mot Evenes flyplass og Tjeldsund

Fakta om gården

Prisantydning salg: 900 000 kr

Prisantydning leie: Vanlig jordbruksleietakst slott eller beite

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Jord og skogbruk

Dekar fulldyrka areal: 16,3 og 7,3
Dekar beite: 8,7 og 4,4
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 139,2+0,2 og 7
Dekar totalt: 246,3
Gårdsnummer / bruksnummer: 20/ og 18/15

Gårdens eier

Bjørn Fjellstad
Pleierveien 42
8076 Bodø
Telefon privat 45512124
E-post bjorn.fjellstad@online.no

Meglerinformasjon