publisert 13.12.2016

Haugli

Oppland, Skjåk

Driftsform(er): Småbruk
Totalareal: 50

Hus og bygninger

Andre opplysninger

Bruket har totalt 50 dekar jord, herav 27 dekar er dyrka.

Fakta om gården

Prisantydning salg:

Prisantydning leie:

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei
Driftsform(er): Småbruk

Dekar fulldyrka areal: 27
Dekar totalt: 50
Gårdsnummer / bruksnummer: 165/1

Gårdens eier

Peder Hyrve


Telefon privat 950 44 588
E-post pehyr@fjellnett.no

Meglerinformasjon