Gårdsbruk til salg og leie

/image/annonse/3653_hovedbilde.jpg

Publisert 18.08.2017

Klasvollen Søndre

Sør-Trøndelag,Røros

Driftsform(er): Landbruk
Totalareal: 2 407,9
Prisantydning: kr 3 190 000,-

Til salgs
/image/annonse/3655_hovedbilde.jpg

Publisert 18.08.2017

Erkleiv

Vest-Agder,Kristiansand

Driftsform(er): Gras
Totalareal: Ca. 335
Prisantydning: kr 5000000

Til salgs
/image/annonse/3649_hovedbilde.jpg

Publisert 13.08.2017

Viken

Troms,Bardu

Driftsform(er): Nedlagt melkebruk.
Totalareal: 2681
Prisantydning: kr 3500000
Opplæring: ja

Til salgs
/image/Rennesøy hoved.jpg

Publisert 08.08.2017

Nordbø

Rogaland,Rennesøy

Driftsform(er): Sau, samdrift med melkeproduksjon og grasproduksjon
Totalareal: 305.6
Prisantydning: kr 8.750 000
Opplæring: ja

Til salgs
/image/annonse/3646_hovedbilde.jpg

Publisert 03.08.2017

Holte

Hedmark,Stange

Driftsform(er): Skog/Jordbruk
Totalareal: ca 1400
Prisantydning: kr 11.000.000

Til salgs

Publisert 19.07.2017

Melkesletten

Nordland,Vågan

Driftsform(er): Sau turister
Totalareal: 70
Prisantydning: kr 3.000 000
Leieprisantydning: kr 20 000

Til salgs
Til leie

Publisert 18.07.2017

ÅSE GÅRD

Rogaland,EGERSUND

Driftsform(er): MELK-SAU
Totalareal: 276
Prisantydning: kr 9000000
Opplæring: ja

Til salgs
/image/annonse/3641_hovedbilde.jpg

Publisert 18.07.2017

Kvikne

Oppland,Nord-Fron

Driftsform(er):
Totalareal: Dyrka mark: 24,3 daa: Ligger på nersiden av gardstunet. Jorda er pr i dag utleid, men kan sies opp. Innmarksbeite 0,9 daa. Skog av middels bonitet 2,1 daa Skog av lav bonitet 106,1 daa Uproduktiv skog: 190,1 daa Myr: 14,5 daa Åpen jorddekt fastmark: 34,8 daa Åpen grunnlendt fastmark: 5,3 daa Bebygd: 2,1 daa.
Prisantydning: kr 1.800.800,-

Til salgs
/image/annonse/3642_hovedbilde.jpg

Publisert 18.07.2017

Jørstadmoen

Oppland,Fåberg

Driftsform(er): Småbruk
Totalareal: Nær 4 dekar, mulig å undersøke tilbakekjøp av ytterligere 50 dekar skog og jord
Prisantydning: kr 2.550.000,-

Til salgs
/image/annonse/3639_hovedbilde.jpg

Publisert 14.07.2017

Furutun Gård

Nordland,Fauske

Driftsform(er): Ammeku / kombinertproduksjon gris
Totalareal: 336
Prisantydning: kr Etter avtale
Leieprisantydning: kr Etter avtale
Opplæring: ja

Til salgs
Til leie