Gårdsbruk til salg og leie

/image/annonse/3705_hovedbilde.jpg

Publisert 29.11.2017

Kulturstua i Ro

Oppland,Gausdal

Driftsform(er): Restaurant, skog og hestehold, muligheter for sauehold mm
Totalareal: 750
Prisantydning: kr 4 990 000,-

/image/annonse/3701_hovedbilde.jpg

Publisert 20.11.2017

Nordpå-Tynnøl

Oppland,Lesja

Driftsform(er): Mjølkeproduksjon
Totalareal: 550
Leieprisantydning: kr 30 000
Opplæring: ja

Til leie

Publisert 31.08.2017

Eggen

Oppland,Sør-Fron

Driftsform(er): Sau Hest
Totalareal: 208
Prisantydning: kr 2500000
Opplæring: ja

Til salgs
/image/annonse/3641_hovedbilde.jpg

Publisert 18.07.2017

Kvikne

Oppland,Nord-Fron

Driftsform(er):
Totalareal: Dyrka mark: 24,3 daa: Ligger på nersiden av gardstunet. Jorda er pr i dag utleid, men kan sies opp. Innmarksbeite 0,9 daa. Skog av middels bonitet 2,1 daa Skog av lav bonitet 106,1 daa Uproduktiv skog: 190,1 daa Myr: 14,5 daa Åpen jorddekt fastmark: 34,8 daa Åpen grunnlendt fastmark: 5,3 daa Bebygd: 2,1 daa.
Prisantydning: kr 1.800.800,-

Til salgs
/image/annonse/3642_hovedbilde.jpg

Publisert 18.07.2017

Jørstadmoen

Oppland,Fåberg

Driftsform(er): Småbruk
Totalareal: Nær 4 dekar, mulig å undersøke tilbakekjøp av ytterligere 50 dekar skog og jord
Prisantydning: kr 2.550.000,-

Til salgs
/image/annonse/3625_hovedbilde.jpg

Publisert 02.07.2017

Nytun

Oppland,sør-aurdal

Driftsform(er): sau
Totalareal: 280
Opplæring: ja

Til salgs
/image/annonse/3608_hovedbilde.jpg

Publisert 10.06.2017

Kroken

Oppland,Sør-Fron

Driftsform(er): Småbruk, tidligere gris, foringsdyr og senest sau
Totalareal: 233
Prisantydning: kr kr 2.500.000,-
Opplæring: ja

Til salgs
/image/E833.jpg

Publisert 04.05.2017

Roset, søndre

Oppland,V-Toten

Driftsform(er): Saue,stofe, Inn på Tunet
Totalareal: 198
Prisantydning: kr Ikke avklart
Leieprisantydning: kr Kan diskuteres siden ikke hus tilgjengelig idag.
Opplæring: ja

Til salgs
Til leie
/image/annonse/3568_hovedbilde.jpg

Publisert 25.04.2017

Opggardshågån 1

Oppland,Gausdal

Driftsform(er): Sau
Totalareal: 105
Prisantydning: kr 1,350,000

Til salgs
/image/haugli 2.jpg

Publisert 13.12.2016

Haugli

Oppland,Skjåk

Driftsform(er): Småbruk
Totalareal: 50