Handboka - Bruk for deg

Handboka - Bruk for deg

-

Å overta eller drive en gård krever god oversikt over regelverk, støtteordninger, muligheter og begrensinger.

Det får du gjennom vår håndbok "Bruk for deg", som kan leses elektronisk eller bestilles i papirutgave.

Ønsker du å bestille handboka? VI ER DESSVERRE UTSOLGT, men send en e-post til torgeir@smabrukarlaget.no og du kan få tilsendt PDF gratis!

 

Her kan du lese boka på nett ved å trykke på kapitlene nedenfor:

 

Føreord
Redaksjonelt
Ulike ynskje - ulike gardar
Gardsdrift
Vegar inn i landbruket
Finne og overta gard
Erfaringar frå folk som har overteke gard
Kjøp og sal
Landbruksforvaltninga
Jordbruksavtalen
Støtteordningar i landbruket
Velferdsordningar i landbruket
Forsikring
Skjemaveldet
Samvirke
Utdanning
Meir info

 

Kjøp håndboka